Klausimai ir atsakymai

Janina:  Kaip galima greičiau paskelbti bažnytinę santuoką negaliojančia, jeigu kiekvienas turi jau kitus žmones šalia?

Panevėžio vyskupijos bažnytinis teismas:  Norint paskelbti santuoką negaliojančia reikia pateikti santuokos sudarymo vietos, arba buvusio sutuoktinio gyvenamosios vietos, bažnytiniam teismui prašymą paskelbti jūsų santuoką negaliojančia. Prie prašymo reikia pridėti bažnytinės santuokos liudijimo kopiją, civilinės ištuokos pažymėjimo kopiją ir kitus susijusius dokumentus. Prašymo formą ir kitą susijusią informaciją galima gauti Panevėžio vyskupijos bažnytiniame teisme. Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo adresas: Upytės g. 3, Panevėžys, telefonas: 8-45 435156, el.paštas:pbteismas@gmail.com

Sigita:  Norėčiau sužinoti, kur dabar tarnauja kunigas Mindaugas Mizaras.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Kunigas Mindaugas šiuo metu neturi jokių bažnytinių pareigų.

Edita:  Ar galima man katalikei ir mano nekrikštytam partneriui būti krikšto tėvais?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Norintys būti krikšto tėvais turi turėti 16 metų, būti priėmę Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus ir gyventi pagal tikėjimo reikalavimus ir priimamus įsipareigojimus. Todėl asmenys susituokę tik civilinėje santuokoje, bet nepriėmę Santuokos sakramento, krikšto tėvais būti negali. Pagal Bažnytinę teisę galima turėti tik vieną krikštatėvį. Taipogi yra numatyta galimybė, kad kartu su visus reikalavimus atitinkančiu krikštatėviu kataliku, krikšte dalyvautų ir pakrikštytas ne katalikas. Tačiau šis krikšte dalyvauja tik kaip krikšto liudininkas.

Rasa:  Su draugu ketiname susituokti užsienyje. Šiuo metu abu studijuojame ne Lietuvoje, skirtingose šalyse. Į Lietuvą grįšime trumpam ir ne tuo pačiu metu. Kokie yra reikalavimai poroms norinčioms priimti Santuokos sakramentą užsienyje? Ar reikalingas leidimas ar kiti formalumai iš parapijos? Kadangi abu esame iš skirtingų miestų ar reikalingas leidimas iš abiejų parapijų?

Vyskupijos kurija:  Norint sudaryti Santuokos sakramentą, visų pirma reikia kreiptis pas kunigą, tos bažnyčios, kurioje planuojama priimti Santuokos sakramentą. Bet kokiu atveju reikia pristatyti galiojančią (išduotą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius) krikšto sakramento pažymą, kurioje būtų aiški atžyma dėl laisvo stovio. Kai tuokiamasi parapijoje, kuri nėra nei vieno iš sutuoktinių parapija, papildomai reikia klebono leidimo tuoktis už parapijos ribų. Be šių dokumentų pateikimo, taip pat būtina išklausyti pasirengimo santuokai kursus. Šiuos kursus galima išklausyti bet kada ir bet kurioje vietoje. Juos sužadėtiniai gali išklausyti ir atskirai. Bažnytinė teisė numato galimybę visus formalumus, susijusius su santuokos sudarymu, sutvarkyti tiek toje parapijoje, kur bus sudaroma santuoka, tiek vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos parapijoje. Pastaruoju atveju paruošti dokumentai oficialia tvarka persiunčiami santuokos sudarymo vietos parapijai. Vyro ir moters, pasiryžusių sudaryti viso gyvenimo sandraugą, Santuokos sakramento priėmimas yra pats svarbiausias žingsnis jų gyvenime. Šiam žingsniui reikia atsakingai, tinkamai ir visų pirma laiku pasiruošti. Šiuo metu, kai daug kas dirba arba studijuoja užsienyje, iškyla sunkumų viską tinkamai sutvarkyti laiku. Todėl rekomenduojame kuo anksčiau pradėti ruoštis Santuokos sakramento priėmimui.

Renata:  Ar Krikšto sakramentas teikiamas darbo dienomis?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Krikšto sakramentas gali būti teikiamas bet kurią savaitės dieną. Tačiau bažnytinė teisė rekomenduoja, kad šis sakramentas būtų teikiamas sekmadieniais dalyvaujant parapijos bendruomenei. Idealiausia būtų jeigu Krikšto sakramentas būtų teikiamas Velyknakty.

Aušra:  Kada ir į kokias Utenos rajono bažnyčias atvyks Panevėžio vyskupas suteikti sutvirtinimo sakramentą?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Visų artimiausių Panevėžio vyskupo vizitų į parapijas ir Sutvirtinimo sakramento teikimo datas galite rasti šiuo adresu (sąrašas nuolat atnaujinamas): http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;690

Jelena:  Noriu paklausti,ar skirtingų tikėjimų asmenys (mūsų atveju katalikas ir pravoslavė) gali tuoktis Katalikų bažnyčioje? Ar reikalingi kažkokie papildomi kursai?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Katalikų bažnyčioje pakrikštytas asmuo gali sudaryti santuoką Katalikų bažnyčioje su nekatalikų bažnyčioje pakrikštytu asmeniu. Tokios santuokos sudarymui būtina sužadėtiniams išklausyti santuokai ruošimo kursus ir gauti vyskupo leidimą sudaryti tokią santuoką bei išpildyti visus kitus reikalavimus, keliamus santuokos sudarymui pagal Katalikų bažnyčios mokymą.

Sandra:  Iki planuojamų vedybų liko 4mėnesiai. Su būsimu vyru nesame priėmę Sutvirtinimo sakramento. Kaip mums elgtis?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Pagal Bažnyčios mokymą visavertiškam ir vaisingam Santuokos sakramento priėmimui yra būtina, kad sutuoktiniai būtų priėmę ir Sutvirtinimo sakramentą. Jeigu esate praktikuojantys tikintieji pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui tiek laiko pilnai pakanka. Jums reikia kuo greičiau kreiptis pas savo parapijos kleboną ir jo vedami pradėti ruoštis šio sakramento priėmimui. Kur artimiausiu laiku bus teikiamas Panevėžio vyskupijoje Sutvirtinimo sakramentas sužinosite Panevėžio vyskupijos tinklalapyje, naujienų skiltyje.

Orinta:  Kur turėčiau kreiptis, norėdama gauti kapinių išdėstymo planą? Ar yra sudaryta galimybė tai padaryti internetu? Ar yra paskirti kokie nors konkretūs asmenys besirūpinantys senomis Kupiškio rajono kapinėmis į kuriuos būtų galima kreiptis?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Informuojame, kad šiuo metu Lietuvos Respublikoje kapinės priklauso savivaldybėms. Savivaldybės tvarko ir jas administruoja, todėl norint gauti informaciją dėl kapinių plano siūlome kreiptis į vietos savivaldybės administraciją.

Agnė:  Norėčiau susituokti bažnyčioje su ne Lietuvos piliečiu. Internete perskaičiau, kad šiuo atveju reikėtų pirma įregistruoti civilinę santuoką. Norėčiau sužinoti ar tai būtina? Gal galima po santuokos Bažnyčioje ją tiesiog įregistruoti civilinėje metrikacijoje?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Lietuvos pilietis gali susituokti su kitos šalies (ne Lietuvos) piliečiu pagal Katalikų Bažnyčios apeigas, jeigu abi šalys išpildo visus minėtos Bažnyčios reikalavimus sudarant santuokos sakramentą: numatomos santuokos vietos klebonui pristatyti reikiamas pažymas, išklausyti santuokos rengimo kursus bei atlikti kitus bažnyčios teisės keliamus reikalavimus.
Jeigu norite, kad taip sudaryta santuoka būtų įtraukta į Civilinės Metrikacijos apskaitą, tai kitos šalies (ne Lietuvos) pilietis turi pateikti ir savo šalies atitinkamų įstaigų pažymas, kad jis laisvas sudaryti santuoką. Tos pažymos turi būti patvirtintos pagal galiojančias teisės normas.
Taip pat yra galimybė sudaryti vien tik bažnytinę santuoką išpildžius grynai bažnytinės teisės reikalavimus. Tačiau, tokiu atveju, kad sudaryta santuoka turėtų ir civilinės teisės padarinius, reikia naujai sudaryti santuoką civilinės metrikacijos biure pagal galiojančius civilinės teisės reikalavimus.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282