Klausimai ir atsakymai

Darius:  Koks Bažnyčios požiūris į vedusios šeimos nevaisingumą?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Deja pasitaiko, kad vyras ir moteris sudarę santuoką negali susilaukti taip trokštamų atžalų. Jeigu abu sutuoktiniai apie savo galimą nevaisingumą iki santuokos sudarymo nežinojo, tai reiškia, savo nevaisingumo nenuslėpė prieš savo būsimą sutuoktinį, jų sudaryta santuoka yra galiojanti. Nevaisingumą galima gydyti, tačiau ne visi šiuolaikinės medicinos siūlomi būdai yra morališkai priimtini. Dėl nevaisingumo gydymo metodų geriausia būtų pasitarti su artimiausios Jūsų gyvenamosios vietos Vyskupijos Šeimos centro specialistais. Jų adresus galite rasti tinklapyje www.katalikai.lt.
Jeigu vis dėlto pasirodytų, kad Jūsų šeimai nėra galimybės susilaukti vaikų dėl to Jūsų santuoka nepraranda prasmės ir galimybės augti. Sutuoktiniai savo tarpusavio meilę gali realizuoti ir įgyvendinti įvairiais kitais būdais. Juk yra tiek daug mažų ir didelių, kurie jaučiasi vieniši ir kuriems reikia šilumos bei meilės... . Kiekviena šeima, kuri išgyvena vienokius ar kitokius sunkumus, visada buvo ir bus Bažnyčios dėmesio centre ir pagal galimybes remiama bei lydima.

Jolanta:  Norime krikštyti vaiką bažnyčioje. Su vaiko tėvu gyvename civilinėje santuokoje, ar bus galima krikštyti vaiką?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Taip, vaiką galite pakrikštyti. Tai yra Jūsų pareiga. Jūsų pareiga taipogi užtikrinti, kad vaikas priėmęs krikštą, būtų auklėjamas krikščioniškoje dvasioje. Visų pirma, Jūs su vyru turite šeimoje puoselėti krikščioniškas vertybes, todėl jeigu neturite kliūčių santuokos sudarymui, turėtumėte visų pirma Jūs patys priimti Santuokos sakramentą. Be to, vaiko auklėjime svarbų vaidmenį turi krikštatėviai. Būtinai parinkite tokius vaikui krikšto tėvus, kurie tikrai praktikuoja tikėjimą.

Algirdas:  Esu išsiskyręs. Mano vaikai iš pirmos santuokos jau suaugę ir gyvena savarankiškai. Antroji mano santuoka yra civilinė.Kadangi su dabartine žmona prie atgailos sakramento eiti negalime, jaučiamės kaip ir atstumti nuo Bažnyčios. Deja, ištuokų skaičius labai didelis visur ir taip besijaučiančių, kaip mes, yra nemažai. Ar nemąsto Bažnyčia kad reikėtų susigrąžinti šią dalį į Bažnyčią?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Visų pirma reikia pasakyti, kad Jūsų susigrąžinti Bažnyčiai nereikia, nes Jūs nesate Bažnyčios atstumtas. Jūs, kadangi kenčiate dėl savo padėties, esate ypatingai tos Bažnyčios mylimas ir kaip sakė palaimintasis Jonas Paulius II tokie žmonės kaip Jūs, esate pačios Bažnyčios širdyje. Deja, dėl susiklosčiusios padėties priimti atgailos sakramento negalite. Tačiau galite ir net privalote susitaikyti su Dievu, todėl galite eiti išpažinties, išpažinti visas savo nuodėmes, dėl jų gailėtis, nors ir sakramentinio išrišimo negausite. Tokiu būdu Dievui parodysite savo gailestį dėl nuodėmių. O šventų Mišių metu negalėdamas fiziškai priimti Šventos Komunijos, vienytis su Dievu galite dvasinėje Komunijoje. Tokia Bažnyčios praktika, nors iš pažiūros griežta, tačiau pagrįsta tuo, kad Bažnyčia gina kiekvienos sakramentinės santuokos neišardomumą. Ką Dievas sujungia, žmogus tegul neišskiria - mokė Jėzus, todėl Bažnyčioje skyrybų nėra. Tačiau, būna atvejų, kada dėl vienos ar kitos priežasties santuoka būna sudaryta negaliojančiai. Apie vienos ar kitos santuokos negaliojimą sprendžia bažnytinis teismas. Galbūt Jūsų sakramentinė santuoka buvo sudaryta negaliojančiai? Norėdamas išsamiau sužinoti apie Jūsų santuokos paskelbimo negaliojančia galimybę kreipkitės į Bažnytinį teismą.

Remigijus:  Ar bendratikiai (jedinovercai) yra tas pat kas unitai? Jeigu ne, tai kur sužinoti daugiau apie juos?

Vyskupijos kurija:  Bendratikiai (jedinovercai) nėra tas pat kas unitai. Bendratikiai (jedinovercai) tai sentikiai-popininkai sugrįžę į vienybę su Stačiatikių Bažnyčia, tačiau išsaugoję buvusias senas apeigas. Sentikiai, tai Bažnyčios ir religinės bendruomenės, nepripažįstančios XVII a. rusų Stačiatikių Bažnyčioje patriarcho Nikono (1652–1666 m.) įvykdytos reformos ir saugančios senąsias religines tradicijas ir apeigas. Tačiau XVIII a. pabaigoje atsirado sentikių grupės (moldavų 1770 m., rusų 1799 m.), kurios prašėsi prijungiamos prie Stačiatikių Bažnyčios. Dėl sudaromų unijų XIX a. atsirado keli šimtai bendratikių (jedinovercų) parapijų, kurios pavaldžios kanoninių cerkvių jurisdikcijai, puoselėjo apeigas galiojančias prieš patriarcho Nikono reformą. Bendratikystė Rusijoje buvo sustabdyta 1917 m. dėl prasidėjusios revoliucijos.
Jūs savo klausime paminėjote ir unitus. Unitai arba Rytų apeigų katalikai - tai Lietuvos ir Lenkijos valstybės stačiatikiai 1596 m. sudarę su Romos Katalikų Bažnyčia Bresto bažnytinę uniją. Pagal ją stačiatikiai pripažino popiežiaus valdžią ir priėmė katalikybės dogmatiką, bet pasiliko savo liturgiją ir bažnytinę slavų kalbą.
Daugiau informacijos apie bendratikius (jedinovercus) ieškokite straipsniuose apie Stačiatikių Bažnyčios istoriją.

Audronė:  Planuojame su sužadėtiniu bažnytinę santuoką. Kokie turi būti pirmieji mūsų veiksmai? Tuoktuves planuojame rugpjūčio antroje pusėje arba rugsėjo pradžioje. Bėda tame, kad mano būsimas vyras dirba užsienyje: du mėnesius būna Lietuvoje, kitus du užsienyje. Ar galime sužadėtinių ruošimo santuokai kursus išklausyti pavyzdžiui balandžio mėnesį? Tą pačią dieną ruošiamės krikštyti ir vaikelį. Kokia būtų tada tvarka?

Vyskupijos kurija:  Tiek dėl Jūsų būsimos santuokos, tiek dėl vaikelio krikšto turite kreiptis į tos bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis kleboną. Dėl santuokos reikia kreiptis ne vėliau kaip tris mėnesius iki jos. Sužadėtinių ruošimo santuokai kursus galite išklausyti jums patogiu laiku, kad ir kelis mėnesius iki santuokos. Vaikelį galėsite pakrikštyti Jūsų tuoktuvių dieną, o apeigų tvarką suderinsite su bažnyčios, kurioje tuoksitės, kunigu.

Viktorija:  Panevėžio rajono Berčiūnų bažnyčioje noriu krikštyti savo dukrą. Kokius dokumentus reikia pristatyti ir kada bei kaip užsisakyti laiką?

Vyskupijos kurija:  Norint suderinti krikštynų datą bei laiką reikia kreiptis į Jūsų pasirinktos bažnyčios kleboną su kuriuo tai ir suderinsite. Krikštui patartina turėti su savimi vaiko gimimo liudijimą. Labai svarbu yra parinkti krikštijamajam tinkamus krikštatėvius. Krikštatėviais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų katalikų tikėjimą išpažįstantys ir jį praktikuojantys bei sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys. Dėl išsamesnės informacijos geriausia kreiptis pas savo parapijos kleboną.

Gitana:  Kai neįmanoma rasti krikšto dokumentų ir nėra asmenų, galinčių paliudyti krikšto priėmimą, ar galima antrą kartą priimti Krikšto sakramentą ? Tokiu atveju kaip galima būtų priimti Pirmąją Komuniją?

Vyskupijos kurija:  Jeigu po kruopščiai atlikto tyrimo išlieka pagrįsta abejonė dėl krikšto priėmimo fakto (nerasti jokie dokumentai, nei krikšto faktą galintys patvirtinti liudininkai, nei jokios kitos tai liudijančios aplinkybės) galima antrą kartą priimti Krikšto sakramentą. Tokiu atveju krikštas suteikiamas su sąlyga: „aš tave krikštiju, jeigu esi nepakrikštytas (- a)“. Krikštas yra pirmas sakramentas. Jis dar vadinamas visų sakramentų vartais, nes galiojančiai priimti kitus sakramentus, galima tiktai asmeniui priėmusiam krikštą.

Genutė:  Norėčiau sužinoti apie savo tėvo A. G. tėvus. Kuriais metais jie susituokė? Ką galima sužinoti ir apie mano močiutės brolį bei seserį?

Vyskupijos kurija:  Deja, negalime Jums padėti, nes nenurodote jokių vietovių ir datų. Be to, Vyskupijos Kurijoje nėra visos Vyskupijos parapijų metrikų knygų. Todėl, dėl šio klausimo, patariame kreiptis į tą parapiją ar bažnyčią, kurioje Jūsų seneliai susituokė. Jeigu, toje parapijoje ar bažnyčioje, visgi nebūtų tokių knygų, siūlytume kreiptis į Centrinį Lietuvos archyvą, nes po II Pasaulinio Karo buvo nacionalizuotos daugelio parapijų metrikų knygos ir dabar jos yra saugomos Centriniame Lietuvos archyve.

Gediminas:  Radau internete mokslinius filmus ir aprašymus apie Jėzaus Kristaus gimimą, Jeruzalę, nukryžiavimą... Norėjau pasiteirauti ar tai teisybė kas yra rodoma ir rašoma?

Vyskupijos kurija:  Gediminas nurodė internetinį adresą, kur galima pamatyti filmą pavadinimu „Jeruzalė = Konstantinopolis“. Šis filmas pristato A. Fomenko ir G. Nosovskij teorijas apie žmonijos ir pasaulio istoriją. Reikia pastebėti, kad dabar labai dažnai tikėjimo priešininkai kuria neva mokslinius filmus ir knygas prieš tikėjimą. Taipogi ir minėtas filmas mokslo vardu skelbia melą. Šiame filme pristatoma Anatolijaus Fomenko ir Glebo Nosovskij sukurta "Naujoji chronologija" nėra mokslinė. Ji yra mokslininkų sukritikuota bei atmesta. Daugybė mokslininkų juos už tai išjuokė ir 2004 metais pavadino juos "Aukščiausio neraštingumo" atstovais ir atžymėjo "Antipremija Abzac" už ypač ciniškus nusižengimus prieš mokslą. Apie tai galite paskaityti bet kurioje išsamesnėje internetinėje enciklopedijoje. Be to galite pasiskaityti ir šiuos straipsnius lietuvių kalba:
http://www.lzinios.lt/lt/2010-11-16/pasaulis/didziai_partijai_didi_istorija.html
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=664
http://pseudohistorian.wordpress.com/2010/10/29/pseudoistorija/

manfris:  Noriu pasikrikštyti. Man 32 metai. Nuo ko reikėtų pradėti? Buvau pas savo parapijos kleboną. Jis pasakė, kad reikia Vyskupo leidimo. Tai kur toliau kreiptis?

Vyskupijos kurija:  Teisingai padarėte kreipdamiesi pirmiausia pas savo parapijos kleboną. Jūsų parapijos klebono pareiga yra tinkamai paruošti Jus Krikšto sakramento priėmimui. Kai būsite krikštui pasiruošęs pats klebonas privalės pranešti Vyskupui jog ruošiasi krikštyti suaugusįjį. Toks pranešimas daromas tam, kad pats Vyskupas esant reikalui galėtų pakrikštyti. Todėl jokio leidimo pasikrikštyti iš Vyskupo gauti nereikia. Klebonas turi jums padėti pasiruošti krikštui, o vėliau ir pakrikštyti, jeigu to negalės atlikti Vyskupas.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279