Klausimai ir atsakymai

Viktorija:  Panevėžio rajono Berčiūnų bažnyčioje noriu krikštyti savo dukrą. Kokius dokumentus reikia pristatyti ir kada bei kaip užsisakyti laiką?

Vyskupijos kurija:  Norint suderinti krikštynų datą bei laiką reikia kreiptis į Jūsų pasirinktos bažnyčios kleboną su kuriuo tai ir suderinsite. Krikštui patartina turėti su savimi vaiko gimimo liudijimą. Labai svarbu yra parinkti krikštijamajam tinkamus krikštatėvius. Krikštatėviais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų katalikų tikėjimą išpažįstantys ir jį praktikuojantys bei sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys. Dėl išsamesnės informacijos geriausia kreiptis pas savo parapijos kleboną.

Gitana:  Kai neįmanoma rasti krikšto dokumentų ir nėra asmenų, galinčių paliudyti krikšto priėmimą, ar galima antrą kartą priimti Krikšto sakramentą ? Tokiu atveju kaip galima būtų priimti Pirmąją Komuniją?

Vyskupijos kurija:  Jeigu po kruopščiai atlikto tyrimo išlieka pagrįsta abejonė dėl krikšto priėmimo fakto (nerasti jokie dokumentai, nei krikšto faktą galintys patvirtinti liudininkai, nei jokios kitos tai liudijančios aplinkybės) galima antrą kartą priimti Krikšto sakramentą. Tokiu atveju krikštas suteikiamas su sąlyga: „aš tave krikštiju, jeigu esi nepakrikštytas (- a)“. Krikštas yra pirmas sakramentas. Jis dar vadinamas visų sakramentų vartais, nes galiojančiai priimti kitus sakramentus, galima tiktai asmeniui priėmusiam krikštą.

Genutė:  Norėčiau sužinoti apie savo tėvo A. G. tėvus. Kuriais metais jie susituokė? Ką galima sužinoti ir apie mano močiutės brolį bei seserį?

Vyskupijos kurija:  Deja, negalime Jums padėti, nes nenurodote jokių vietovių ir datų. Be to, Vyskupijos Kurijoje nėra visos Vyskupijos parapijų metrikų knygų. Todėl, dėl šio klausimo, patariame kreiptis į tą parapiją ar bažnyčią, kurioje Jūsų seneliai susituokė. Jeigu, toje parapijoje ar bažnyčioje, visgi nebūtų tokių knygų, siūlytume kreiptis į Centrinį Lietuvos archyvą, nes po II Pasaulinio Karo buvo nacionalizuotos daugelio parapijų metrikų knygos ir dabar jos yra saugomos Centriniame Lietuvos archyve.

Gediminas:  Radau internete mokslinius filmus ir aprašymus apie Jėzaus Kristaus gimimą, Jeruzalę, nukryžiavimą... Norėjau pasiteirauti ar tai teisybė kas yra rodoma ir rašoma?

Vyskupijos kurija:  Gediminas nurodė internetinį adresą, kur galima pamatyti filmą pavadinimu „Jeruzalė = Konstantinopolis“. Šis filmas pristato A. Fomenko ir G. Nosovskij teorijas apie žmonijos ir pasaulio istoriją. Reikia pastebėti, kad dabar labai dažnai tikėjimo priešininkai kuria neva mokslinius filmus ir knygas prieš tikėjimą. Taipogi ir minėtas filmas mokslo vardu skelbia melą. Šiame filme pristatoma Anatolijaus Fomenko ir Glebo Nosovskij sukurta "Naujoji chronologija" nėra mokslinė. Ji yra mokslininkų sukritikuota bei atmesta. Daugybė mokslininkų juos už tai išjuokė ir 2004 metais pavadino juos "Aukščiausio neraštingumo" atstovais ir atžymėjo "Antipremija Abzac" už ypač ciniškus nusižengimus prieš mokslą. Apie tai galite paskaityti bet kurioje išsamesnėje internetinėje enciklopedijoje. Be to galite pasiskaityti ir šiuos straipsnius lietuvių kalba:
http://www.lzinios.lt/lt/2010-11-16/pasaulis/didziai_partijai_didi_istorija.html
http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=664
http://pseudohistorian.wordpress.com/2010/10/29/pseudoistorija/

manfris:  Noriu pasikrikštyti. Man 32 metai. Nuo ko reikėtų pradėti? Buvau pas savo parapijos kleboną. Jis pasakė, kad reikia Vyskupo leidimo. Tai kur toliau kreiptis?

Vyskupijos kurija:  Teisingai padarėte kreipdamiesi pirmiausia pas savo parapijos kleboną. Jūsų parapijos klebono pareiga yra tinkamai paruošti Jus Krikšto sakramento priėmimui. Kai būsite krikštui pasiruošęs pats klebonas privalės pranešti Vyskupui jog ruošiasi krikštyti suaugusįjį. Toks pranešimas daromas tam, kad pats Vyskupas esant reikalui galėtų pakrikštyti. Todėl jokio leidimo pasikrikštyti iš Vyskupo gauti nereikia. Klebonas turi jums padėti pasiruošti krikštui, o vėliau ir pakrikštyti, jeigu to negalės atlikti Vyskupas.

Rima, Ligita, Nijolė:  Ar krikšto tėvais gali būti krikštijamo kūdikio broliai ar seserys? Nuo kelių metų galima būti krikštatėviais? Kokius dokumentus turi pateikti būsimieji krikšto tėvai? Ar krikšto tėvais gali būti civilinę santuoką įregistravę, pakrikštyti, bet nesusituokę bažnyčioje asmenys?

Vyskupijos kurija:  Krikštijamojo krikšto tėvais gali būti jo brolis arba sesuo. Norintys būti krikšto tėvais turi turėti 16 metų, būti priėmę Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus ir gyventi pagal tikėjimo reikalavimus ir priimamus įsipareigojimus. Todėl asmenys susituokę tik civilinėje santuokoje, bet nepriėmę santuokos sakramento, krikšto tėvais būti negali. Išsamesnės informacijos ir dėl reikalingų dokumentų šiuo klausimu reikia kreiptis į tos bažnyčios, kurioje ketinama krikštyti kūdikį, kunigą.

Vilma:  Galvoju apie santuoką su sužadėtiniu Bažnyčioje. Mano sužadėtinis šiuo metu dirba ne Lietuvoje. Ar gali jis priešsantuokinius kursus išklausyti internetu, o aš realiai dalyvaudama kursuose?

Vyskupijos kurija:  Norint priimti santuokos sakramentą reikia prieš 3 mėnesius iki numatomos santuokos dienos prisistatyti tos bažnyčios klebonui, kurioje ketinama sudaryti santuoką. Pagal dabar galiojančią Lietuvoje tvarką būsimi sutuoktiniai, be kitų reikalingų dokumentų, turi pateikti ir pažymą apie išklausytus sutuoktinių ruošimo santuokai kursus. Tokius kursus galima išklausyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiuo metu tokie kursai internetu nėra vedami.

Gitana:  Girdėjau, kad už kursus jaunavedžiams reikia sumokėti 50 Lt mokestį. Kas nustatė šį mokestį ir ar jis vienodas visoje vyskupijoje?

Panevėžio vyskupijos Šeimos centro direktorė:  Nustatyto mokesčio už "Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui" programą nėra. Kadangi ši programa negauna jokio kito finansavimo, Šeimos centruose yra renkama rinkliava. Kiekvienas Šeimos centras šią programą vykdo pagal savo galimybes (priklauso nuo esančių lektorių, turimų patalpų ir kt.). Panevėžio vyskupijos Šeimos centrai ir parapijos, kuriose vyksta sužadėtinių rengimas, renka 50 Lt rinkliavą, kuri panaudojama padalomosios medžiagos įsigijimui (sužadėtinių sąsiuviniams, knygelėms, lankstinukams), patalpų išlaikymui, lektorių kvalifikacijos kėlimui ir kt. Šeimos centrų darbo reikalams. Rinkliava nėra privalomas mokestis. Sužadėtiniai, kurie negali (ar nenori) skirti tokios sumos, gali ją keisti (didinti ar mažinti). Net ir visiškai neskyrę pinigų rinkliavai, jie galės lankyti kursus ir gauti jų baigimo pažymėjimą.

Rasa:  Esu pametusi bažnytinės santuokos liudijimą. Ar galiu dar kartą jį gauti? Gyvenu kitame mieste. Ar galiu užsisakyti pažymėjimą telefonu ar el. paštu, kad nereiktų kelis kartus važiuoti (atsiimti atvažiuočiau pati)? Kiek kainuoja šio pažymėjimo pakartotinis išdavimas?

Vyskupijos kurija:  Taip, Jūs galite gauti pažymėjimą apie Jūsų sudarytą santuokos sakramentą. Šiuo klausimu kreipkitės tiesiogiai į tos bažnyčios raštinę, kurioje sudarėte santuoką. Dėl pažymėjimo išdavimo galite susitarti Jums patogiu būdu tiesiogiai su tos bažnyčios kunigu. Dėl pažymėjimo pakartotinio išdavimo nėra numatyto jokio mokesčio. Norėdama paremti Bažnyčios veiklą galite visada palikti Jums priimtiną auką.

Rasa:  Esu girdėjusi, kad galima nutraukti bažnytinę santuoką. Noriu paklausti, kokia tvarka ir kur reikėtų kreiptis?

Bažnytinio teismo oficiolas:  Bažnytinės santuokos nutraukti negalima. Bažnytinė santuoka, vieną kartą galiojančiai sudaryta, galioja iki vieno iš sutuoktinių mirties. Tačiau, yra įvairių priežasčių dėl kurių įmanoma prašyti, kad sudaryta sakramentinė santuoka būtų paskelbta negaliojančia. Dėl to reikia kreiptis į Bažnytinį teismą. Bažnytiniai teismai veikia prie visų Lietuvos vyskupijų kurijų. Reikia kreiptis į tos vyskupijos Bažnytinį teismą, kurios teritorijoje buvo sudaryta santuoka arba kurios teritorijoje dabar gyvena buvęs sutuoktinis.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294