Klausimai ir atsakymai

Rima:  25 metus gyvenau su vyru ne bažnytinėje santuokoje. Dabar su juo nebegyvenu. Mūsų civilinę santuoką planuoju nutraukti teisme dėl mano vyro neištikimybės, girtavimo ir kitų panašių dalykų. Mūsų dukra užaugo ir gyvena savarankiškai. Esu katalikė, lankausi bažnyčioje, labai pergyvenu, kad negaliu pilnai dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Komunijos, nes kunigas per išpažintį neduoda išrišimo, nes mano buvęs vyras buvo susituokęs su pirma žmona bažnyčioje, kurį jį paliko. Ar aš visą gyvenimą negausiu išrišimo?

Vyskupijos kurija:  Kol gyvenote neteisėtoje t.y. nesakramentinėje santuokoje, išrišimo tikrai gauti negalėjote. Jeigu Jūs dabar gyvenate viena, neturite kito gyvenimo draugo ir nedarote kitų nuodėmių, dėl kurių išrišimas yra neįmanomas, tai išrišimą galite gauti išpildžius kitus išrišimui keliamus reikalavimus.

Rolandas:  Ar priimtina gedulines Mišias aukoti sekmadienį? Ar geriau tiktų kitos savaitės dienos?

Vyskupijos kurija:  Taip, teisingai Jūs mąstote. Gedulinių Mišių sekmadieniais iš viso negalima aukoti. Gedulines Mišias labiausiai tinka aukoti eilinėmis savaitės dienomis.

Klava:  Kaip tvarkoma Caritas organizacijos veikla ir maisto bei kitų produktų paskirstymas?

Panevėžio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja:  Caritas organizacija neturi jokių pastovių finansavimo šaltinių. Globojamiems žmonėms padedame, kiek leidžia vykdomų projektų galimybės. Patys ieškome būdų, formų ir aukotojų, kad galėtume padėti. Transporto Caritas neturi. Maisto produktus surenka ir atsiveža darbuotojai bei savanoriai savo transportu negaudami jokio atlygio už tai. Katedros parapijos Caritas drabužėlių išdavimo punkte visi žmonių dovanoti drabužėliai išdėlioti, todėl remiamas žmogus juos gali pasirinkti pats. Nešvarių drabužių nepriimame, todėl jų ir nėra. Klientus anketuojame, pravedame su jais pokalbius, dažnai lankome namuose, todėl juos remiame nevienodai atsižvelgdami į kiekvieno individualų poreikį. Norėdama sužinoti daugiau apie Caritas organizacijos veiklą prašome pateikti konkrečios Caritas skyriaus būstinę, savanorių vardus bei Jus dominančią veiklos sritį. Būtinai nurodykite ir savo el. pašto adresą.

Dovilė:  Laba diena, norėjau pasiteirauti dėl kursų, kuriuos turi išklausyti būsimieji jaunavedžiai. Ar tuos kursus būtinai turime lankyti jūsų bažnyčioje? Ar galima juos išklausyti ir kitur, o tuoktis jūsų bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Kursus ruošiančius santuokos sakramentui galima išklausyti bet kurioje parapijoje Lietuvoje. Svarbu, kad tai būtų kursai organizuojami pagal tos vyskupijos nustatytą tvarką. Išklausę kursus būtinai pasiimkite tai patvirtinantį dokumentą. Nepamirškite, kad klebonui parapijos, kurioje ketinate susituokti, privalote prisistatyti bent prieš tris mėnesius iki numatomos vestuvių dienos.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294