Klausimai ir atsakymai

Sandra:  Ar galima susituokti šalia bažnyčios, gamtoje?

Kun. Saulius Černiauskas:  Dažnai iškylantis klausimas dėl Santuokos vietos, nes norima susitkuokti gamtoje, prie ežero ar kokiam parke ar dvare ir pan. Pagal katalikišką mokymą Santuoka yra sakramentas. Sakramentai yra Bažnyčios gyvenimo šaltiniai ir viršūnė bei švenčiami konkrečioje bendruomenėje. Katalikiška santuoka nėra vien tik besituokiančios poros "privatus reikalas" ar šeimos šventė, bet pirmiausia visos bendruomenės (parapijos) šventimas. "Bažnyčia džiaugiasi, kad atvykote Dievo ir šios bendruomenės akivaizdoje vienas kitam prisiekti meilės bei ištikimybės..."- kaip byloja Santuokos sakramento liturgijos tekstai. Todėl savo parapijos bažnyčia Santuokai yra labiausiai tinkama vieta. Čia galimybę turi kiekvienas parapijietis, net jei ir neturintis svečio kvietimo, dalyvauti ir kartu melstis už besituokiančią porą. Ši pora yra regimas ženklas bendruomenės tikėjimo ištikimybės Dievu, kuris yra kiekvienos krikščioniškos santuokos pamatas.
Todėl ir Bažnyčios tesės kan. 1118 § 1 kalba apie Santuokos vietą - "parapinę bažnyčią". Nuotraukos ar filmai kuriuose matome besituokiančius prie jūros ar kalnuose dažniausiai nieko bendro su katalikiška Santuoka neturi.
Siūlyčiau kalbėti su parapijos klebonu kaip būtų galima gražiai ir tauriai suformuoti Santuokos sakramento apeigas, papuošti bažnyčios vidų, skaitant Dievo žodį, giedant giesmes, parenkant muziką...Visuose šiuose dalykuose galima atrasti ir save ir tikrąjį tikėjimą.

Danguolė:  Noriu pašventinti Marijos paveikslėlį,kuris bus skirtas dukrai.Ar galima jį pašventinti,ar yra tam skirtos dienos,ar užtenka paprašyti kunigo? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Užtenka bet kada paprašyti.

Eglė:  Sveiki. Yra toks prietaras (apie kurį sužinojau dar prieš atsivertimą) - kai ant laikrodžio pamatai vienodus skaičius, reikia sugalvoti norą ir jis turėtų išsipildyti. Jau keletą metų kovoju su šiuo prietaru. Dažniausiai, o ypač paskutiniu metu, atrodo, jog tai įvyksta tyčia, gana dažnai, nors ir stengiuosi saugotis, vistiek pamatau tokius skaičius. Kaip įmanydama stengiuosi priešintis, bet būna, kad mintyse jau "užfiksuoju" šiokį tokį norą, bet tuoj pat priešinuosi. Ką daryti, pavargau kovoti su šiuo prietaru? Ar jei jau pradedu galvoti norą, bet tuoj pat priešinuosi, darau sunkią nuodėmę?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kovoti su pagunda yra visada sunku ir liūdna kai pralaimi. Dievas yra virš visų skaičių, virš laiko ir erdvės, Jam viena diena kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena (pgl. 2 Pt 3,8). Todėl bet kokie skaičiai, sutapimai, iškritusios kortos ar per kelią perbėgusios vargšės katės ir lieka tik prietarais, kas yra visiškas nepasitikėjimas Dievu. Jis siunčia kitokius ženklus, reikia mokytis juos atpažint.Jis turi savo planą kiekvienam ir laimingas tas, kuris tai atranda.

Vilija:  Laba diena, Norėtuma pasiteirauti kur galima būtų rasti Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapijos bažnytinių įrašų knygas . Iš anksto dėkui už atsakymą. Pagarbiai, Vilija

Kun. Saulius Černiauskas:  Jums reikia kreiptis į Palėvenėlės parapijos administratorių.

Vitalija:  Garbė Jėzui Kristui. Kiek teko visur matyti, Biblija yra ganėtinai brangi knyga ir vargingesnis žmogus jos negali nusipirkti. Ir nesu mačiusi, kad kažkas bažnyčioje turetu Biblija. Kodėl niekas bažnyčioje jos neturi? Ar Biblija paprastam žmogui nereikalinga ar kaip?

Kun. Saulius Černiauskas:  Reikalinga. Bibliją galima įsigyti ir internetu, kaina svyruoja nuo 14-15 €. Į bažnyčią neštis knygą nėra labai patogu, namuose daug patogiau ją skaityti. Be to šv. Mišių metų Biblija (Dievo žodžio skaitiniai) yra skaitoma.

Vi:  Laba diena. Esu krikštyta ir priėjusi komuniją, tačiau neturiu sutvirtinimo sakramento. Ar galiu tokiu atveju tuoktis bažnyčioje?

Kun. Saulius Černiauskas:  Savo atsakymą apibrėšiu cituodamas Kanonų teisės kodekso 1065 kanoną: § 1. Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo. § 2. Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti Atgailos ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas Santuokos sakramentas.

Stasė:  Noriu paklausti apie babtistu bendruomenes.Kodėl jų Vilniuje yra net kelios bendruomenes skirtingais pavadinimais.Tai sektos ar ne.

Kun. Saulius Černiauskas:  Sunku atsakyti į klausimą kodėl jų yra kelios bendruomenės, gali būti įvairių priežasčių. Tai ne sektos.

Inesa:  Laba diena, ar įmanoma ką nors sužinoti apie savo prosenelio Mykolo Tomkevičiaus tėvus bei brolius, seseris. Kuriais metais jie susituokė? Ką galima sužinoti ir apie mano promočiutės Konstancijos Bačanskaitės tėvus? Ar būtina atvykti pas Jus į vietą ar galima sužinoti el,paštu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreikitės į tos parapijos kleboną, kurioje Jūsų prosenelis ir promočiutė buvo krikštyti, tuokėsi ir palaidoti.

Valdas:  GJK Kada atsinaujinsite svetainę ir joje esančią infomaciją? Nes toks stabiliai nekintantis vaizdas ir medžiaga neatitinka šio laikmečio dvasios...

Kun. Saulius Černiauskas:  Šiuo klausimu yra rimtai dirbama. Greitu laiku pasirodys nauja svetainė.

Eugenijus:  Ar tinka šventų Mišių metu, kurios aukojamos už du mirusiuosius, suteikti ir santuokos sakramentą jaunavedžiams? šv. Mišias aukojo vienas kunigas.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu šv. Mišių metu teikiamas Santuokos sakramentas, labiausiai priderėtų melstis ir minėti jaunuosius, tačiau galima paminėti ir mirusiuosius, pvz. jaunojo ar jaunosios mirusius senelius ar tėvus.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294