Klausimai ir atsakymai

Dalia:  norėjau sužinoti kuo skiriasi liuteronų bažnyčios tikėjimo ypatumai nuo katalikų tikėjimo? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Labai platus klausimas, pamėginkite paieškoti literatūros bibliotekose arba internete.

Vidas:  Puslapyje -KURIJA -parašyta;Panevėžio vyskupijas - Linas Vodopjanovas OFM.Ar žodis vyskupijas reiškia vyskupą ordinarą,ar tai įsivėlusi klaida?

PVK:  Ačiū už pastebėjimą, tai klaida.

Švendrė:  Laba diena.Gal galėčiau telefonu pasikrikštyti ?

PVK:  Laba diena, labai įdomus klausimas, tačiau teks nusivilti, kad krikštas telefonu yra neįmanomas. Telefonu galima pasiruošti krikštui, tačiau apeigoms reikalingas gyvas susitikimas.

Tomas:  Laba diena, aš norėčiau pasiklausti ar Utenos aps. Biliakiemio k. bažnyčios kunigas rengia sužadėtinių kursus? Ir ar tuokiantis bažnyčioje reikalingas tik krikštas, ar reikalingi ir pirma komunija su sutvirtinimu ? Ačiū už atsakymą

Panevėžio vyskupijos kurija:  Paprastai mažesnių parapijų kunigai nurodo kur arčiausiai galima lankyti sužadėtinių kursus. Santuokos sakramentas yra skirtas tikintiems katalikams, norintiems sukurti katalikišką šeimą. Labai paviršutiniška galvoti tik apie formalius reikalavimus.

Nendre:  Laba diena.ar galima telefonu užsirašyti krikštynų datą?

Kun. Saulius Černiauskas:  Tik dėl pačios datos ir laiko nustatymo turėtų būti galima. Tačiau data ir laikas krikštui dar ne viskas.

Jonė:  GJK. Norėčiau pasiteirauti, kaip ir kur galėčiau gauti pažymą apie suteiktą Sutvirtinimo sakramentą. Buvau sutvirtinta dar sovietiniais metais vienoje iš vyskupijos parapijų. Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į tą parapiją, kurioje buvote krikštyta. Paprastai Krikšto metrikuose turi būti įrašas apie Sutvirtinimo sakramentą. Jeigu kartais Krikšto metrikuose įrašo nebūtų, pabandykite kreiptis į parapiją, kur priėmėte Sutvirtinimą.

Karina:  Laba diena, Mane domina toks klausimas, ar galima pakrikštyti vaiką katalikų bažnyčioje, jei vaiko tėvai yra skirtingo tikėjimo? Tėvas katalikas, o mama stačiatikė. Pagarbiai

Kun. Saulius Černiauskas:  Ne tik galima, bet ir būtina. Taip pat reiktų, kad tokių tėvų santuoka būtų palaiminta Bažnyčios, jeigu dar to neįvyko.

Eglė:  Kodėl Dievas man leidžia kilti didelėms ir smarkioms pagundoms? Piktasis neduoda man ramybės "kiša" visokias nuodėmingas mintis - ypač patikėti prietarais ar ir vykdyti prietaringus vykdymus ir teisti kitus. Kartais taip sunku joms priešintis, kad imu ir pritariu, o paskui nusimenu kodėl man taip?" Praktikuoju dažną išpažintį - dažniausiai kartą į savaitę,meldžiuosi rytą, vakarą. Kodėl gi Dievas man tai leidžia?..

Kun. Saulius Černiauskas:  Piktasis vadinamas dar ir Gundytoju ir jis nori, kad žmogus atsitrauktų nuo Dievo. O klausimas kodėl tai Dievas leidžia, tikriausiai toks pat amžinas kaip ir kodėl Jis leidžia kentėti, kodėl serga ir miršta maži nekalti vaikai, kodėl atsitinka nelaimės. Bet būkim tikri, kad Jis neleidžia to kas mūsų jėgoms nepakeliama.

Giedrė:  Garbė Jėzui Kristui.Ruošiamės dukrelės krikštynoms ir norime paklausti-prieš kiek laiko reikia kreiptis dėl pakrikštijimo?

Kun. Saulius Černiauskas:  Nustatyto termino nėra, tačiau 851 Bažnyčios teisės kanonas nubrėžia tam tikras gaires: /.../ krikštijamo kūdikio tėvams, taip pat tiems, kurie prisiims krikštatėvių pareigas, turi būti tinkamai paaiškinta šio sakramento reikšmė bei su juo susijusios pareigos; klebonas asmeniškai ar per kitus turi pasirūpinti, kad tėvai būtų tinkamai parengti ganytojiškais pamokymais ir bendra malda, suburdamasdaugiau šeimų ir, kur įmanoma, jas aplankydamas.

jolitanaid:  laba diena. Norėčiau jūsų paklausti. Aš leisiu dukrą prie Pirmos Komunijos. Ar būtina turėti rožančių? mums sako, kad nebutina.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu vaikas yra išmokytas kalbėti rožančių ir meldžiasi šia malda, gali turėti. Kai kuriose parapijose į Rožančiaus draugiją įrašo spalio mėnesį, tada kai kasdien kalbamas rožančius.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282