Klausimai ir atsakymai

Karina:  Laba diena, Mane domina toks klausimas, ar galima pakrikštyti vaiką katalikų bažnyčioje, jei vaiko tėvai yra skirtingo tikėjimo? Tėvas katalikas, o mama stačiatikė. Pagarbiai

Kun. Saulius Černiauskas:  Ne tik galima, bet ir būtina. Taip pat reiktų, kad tokių tėvų santuoka būtų palaiminta Bažnyčios, jeigu dar to neįvyko.

Eglė:  Kodėl Dievas man leidžia kilti didelėms ir smarkioms pagundoms? Piktasis neduoda man ramybės "kiša" visokias nuodėmingas mintis - ypač patikėti prietarais ar ir vykdyti prietaringus vykdymus ir teisti kitus. Kartais taip sunku joms priešintis, kad imu ir pritariu, o paskui nusimenu kodėl man taip?" Praktikuoju dažną išpažintį - dažniausiai kartą į savaitę,meldžiuosi rytą, vakarą. Kodėl gi Dievas man tai leidžia?..

Kun. Saulius Černiauskas:  Piktasis vadinamas dar ir Gundytoju ir jis nori, kad žmogus atsitrauktų nuo Dievo. O klausimas kodėl tai Dievas leidžia, tikriausiai toks pat amžinas kaip ir kodėl Jis leidžia kentėti, kodėl serga ir miršta maži nekalti vaikai, kodėl atsitinka nelaimės. Bet būkim tikri, kad Jis neleidžia to kas mūsų jėgoms nepakeliama.

Giedrė:  Garbė Jėzui Kristui.Ruošiamės dukrelės krikštynoms ir norime paklausti-prieš kiek laiko reikia kreiptis dėl pakrikštijimo?

Kun. Saulius Černiauskas:  Nustatyto termino nėra, tačiau 851 Bažnyčios teisės kanonas nubrėžia tam tikras gaires: /.../ krikštijamo kūdikio tėvams, taip pat tiems, kurie prisiims krikštatėvių pareigas, turi būti tinkamai paaiškinta šio sakramento reikšmė bei su juo susijusios pareigos; klebonas asmeniškai ar per kitus turi pasirūpinti, kad tėvai būtų tinkamai parengti ganytojiškais pamokymais ir bendra malda, suburdamasdaugiau šeimų ir, kur įmanoma, jas aplankydamas.

jolitanaid:  laba diena. Norėčiau jūsų paklausti. Aš leisiu dukrą prie Pirmos Komunijos. Ar būtina turėti rožančių? mums sako, kad nebutina.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu vaikas yra išmokytas kalbėti rožančių ir meldžiasi šia malda, gali turėti. Kai kuriose parapijose į Rožančiaus draugiją įrašo spalio mėnesį, tada kai kasdien kalbamas rožančius.

Kristina:  Garbė Jėzui Kristui. Noriu sužinoti, kokia tvarka suaugusiam yra suteikiamas sutvirtinimo sakramentas, kur pirmiausia reikia kreiptis norint jį gauti? . Kristina.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos kleboną.

ALIUS27:  AR GALIMA LIETUVOJE ISŠIPIRKTI BAŽNYČIOJE VIETĄ ATSISĖSTI PER ŠVENTES?

Kun. Saulius Černiauskas:  Ši tradicija yra beveik visiškai išnykusi. Galėtų būti susitarimo reikalas dėl neįgalių ar vyresnių žmonių ar tėvų su kūdikiais, kuriems rezervuojamos tam tikros sėdimosios vietos bažnyčioje.

Aušra:  Ar dar galioja 2006-ųjų LVK potvarkis dėl pasninko? Klausiu dėl to, kad kitame forume skaičiau, jog kiekvienos vyskupijos vyskupai nustato, kaip tikintieji turi laikytis pasninko. Gal ir mūsų vyskupas kažką naujo nustatė, nes mano parapijos klebonas apie pasninką aiškina gerokai kitaip, nei parašyta LVK instrukcijoje.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jūsų minimas potvarkis nebuvo atšauktas, todėl pilnai galioja. Klebonas negali aiškinti pasninko ar abstinencijos įstatymo kitaip, negu LVK potvarkiu apibrėžta, tačiau esant pakankamai priežasčiai ir dėl tikinčiųjų gerovės gali atleisti savo parapijos parapijiečius nuo įpareigojimo laikytis pasninko ar abstinencijos.

Daiva Pusvaškytė:  Norėjau paklaust... mano abu broliai yra mano vaikų krikšto tėveliai, vienas su žmona, o kitas su mano pussesere.. tačiau noriu paklaust ar aš galiu būti krikšto mama su vyru jų vaikiukų? ačiū

Kun. Saulius Černiauskas:  Galite, jei atitinkate kitus reikalavimus krikštatėvių pareigoms prisiimti.

VIDA:  Garbė Jėzui Kristui. Ar vyksta, arba vyks 2016 metais Alfa kursai? Dėkoju už atsakymą

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos (arba į parapiją, kurioje norite lankyti Alfa kursą) kleboną.

Rasa:  Šiais metais Kovo 11 bus penktadienis. Ar ir švęsdami privalėsime pasninkauti? Ar nuodėmė tą dieną eiti į koncertus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Apie abstinencijos ir pasninko įstatymą rasite čia. O dėl koncertų ar linksmybių pasakytina, kad Gavėnios laiku susilaikoma nuo triukšmingų pasilinksminimų.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-286