Klausimai ir atsakymai

Daiva Pusvaškytė:  Norėjau paklaust... mano abu broliai yra mano vaikų krikšto tėveliai, vienas su žmona, o kitas su mano pussesere.. tačiau noriu paklaust ar aš galiu būti krikšto mama su vyru jų vaikiukų? ačiū

Kun. Saulius Černiauskas:  Galite, jei atitinkate kitus reikalavimus krikštatėvių pareigoms prisiimti.

VIDA:  Garbė Jėzui Kristui. Ar vyksta, arba vyks 2016 metais Alfa kursai? Dėkoju už atsakymą

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos (arba į parapiją, kurioje norite lankyti Alfa kursą) kleboną.

Rasa:  Šiais metais Kovo 11 bus penktadienis. Ar ir švęsdami privalėsime pasninkauti? Ar nuodėmė tą dieną eiti į koncertus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Apie abstinencijos ir pasninko įstatymą rasite čia. O dėl koncertų ar linksmybių pasakytina, kad Gavėnios laiku susilaikoma nuo triukšmingų pasilinksminimų.

Maryte:  Norėjau paklausti Jūsų, mes gyvenam Anglijoje ir grįžtam į Lietuvą tiktai 8 dienom. Labai norėtume pakrikštyti mūsų sūnelį, ar yra galimybė tai padaryti per trumpą laiką.

Kun. Saulius Černiauskas:  Sveiki, kreipkitės į parapijos kur norite krikštyti kleboną. Skaitykite atskymą apie tinkamus krikštatėvius.

Lina:  Norėjau pasidomėti kada šiuo metu rakinamos Paįstrio kapinaitės?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į Paįstrio seniūniją.

Loreta:  Ar galima ant kaklo nešioti pašventintą rožančių? Ar jis apsaugos nuo piktujų dvasių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Apsaugos, jeigu ne tik nešiosite, bet ir melsitės rožančiaus malda, dalyvausite sekmadienio šv. Mišiose, priimsite šv. Komunjią ir praktikuosite dažną išpažintį.

Loreta:  Laba diena norėjau pasiteirauti dėl krikštynų. Planuoju krikštyti savo sūnų ir noriu kad krikšto mama būtų mano sesė,ji pakrikštyta tačiau susituokusi su vyru ji tapo ortodokse ar ji gali tapti krikšto mama?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku (pgl. CIC 874). Apie kitus reikalavimus, keliamus krikštatėviams, jau buvo rašyta.

Lina:  Laba diena, noriu pasiteirauti - ar laiminami žiedai, sudarant tik civilinę santuoką? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  „Žiedai laiminami tik bažnytinę santuoką sudarantiems jaunavedžiams, kurie juos su meilės ir ištikimybės pažadu įteikia vienas kitam kaip regimą duodamos priesaikos ženklą. Šis ženklas byloja apie savęs dovanojimą kitam asmeniui, apie iki mirties besitęsiantį santuokinį šeimos neišardomumo įsipareigojimą. Todėl vyskupai primena, kad negali būti teikiamas nei toks patarnavimas, nei atliekami bet kokie kiti liturginiai veiksmai, kurie būtų aliuzija į santuokos šventimą. Žiedų palaiminimas antrą kartą sudarantiems civilinę santuoką yra draudžiamas“ (iš 2010 10 29 LVK posėdžio).

Eglė:  Ar tai prietaras, kai kas nors nusičiaudi, sakoma teisybė, ką buvai sakius, ar pagalvojus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Prietaras.

Eglė:  1. Ar tai nesusiję su magija, kad būna taip, kad ilgiau pažiūrėjus į daiktus, jie nukrenta? Ar tai nuodėmė? 2.Šiais metais Šv. Kalėdos bus penktadienis, ar bus galima tądien valgyti mėsos, nes kaip žinau visais metų penktadieniais reikia nuo jos susilaikyti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Magija visada yra prieštaravimas pirmajam Dievo įsakymui. Visais metų penktadieniais katalikams privalu laikytis abstinencijos išskyrus tądien sutampančių iškilmių. Kalėdos, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė), Velykų ir Kalėdų aštuondieniai, kitos supuolančios iškilmės penktadieniais, naikina penktadienio absitnenciją.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279