Klausimai ir atsakymai

Kristina:  Garbė Jėzui Kristui. Noriu sužinoti, kokia tvarka suaugusiam yra suteikiamas sutvirtinimo sakramentas, kur pirmiausia reikia kreiptis norint jį gauti? . Kristina.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos kleboną.

ALIUS27:  AR GALIMA LIETUVOJE ISŠIPIRKTI BAŽNYČIOJE VIETĄ ATSISĖSTI PER ŠVENTES?

Kun. Saulius Černiauskas:  Ši tradicija yra beveik visiškai išnykusi. Galėtų būti susitarimo reikalas dėl neįgalių ar vyresnių žmonių ar tėvų su kūdikiais, kuriems rezervuojamos tam tikros sėdimosios vietos bažnyčioje.

Aušra:  Ar dar galioja 2006-ųjų LVK potvarkis dėl pasninko? Klausiu dėl to, kad kitame forume skaičiau, jog kiekvienos vyskupijos vyskupai nustato, kaip tikintieji turi laikytis pasninko. Gal ir mūsų vyskupas kažką naujo nustatė, nes mano parapijos klebonas apie pasninką aiškina gerokai kitaip, nei parašyta LVK instrukcijoje.

Kun. Saulius Černiauskas:  Jūsų minimas potvarkis nebuvo atšauktas, todėl pilnai galioja. Klebonas negali aiškinti pasninko ar abstinencijos įstatymo kitaip, negu LVK potvarkiu apibrėžta, tačiau esant pakankamai priežasčiai ir dėl tikinčiųjų gerovės gali atleisti savo parapijos parapijiečius nuo įpareigojimo laikytis pasninko ar abstinencijos.

Daiva Pusvaškytė:  Norėjau paklaust... mano abu broliai yra mano vaikų krikšto tėveliai, vienas su žmona, o kitas su mano pussesere.. tačiau noriu paklaust ar aš galiu būti krikšto mama su vyru jų vaikiukų? ačiū

Kun. Saulius Černiauskas:  Galite, jei atitinkate kitus reikalavimus krikštatėvių pareigoms prisiimti.

VIDA:  Garbė Jėzui Kristui. Ar vyksta, arba vyks 2016 metais Alfa kursai? Dėkoju už atsakymą

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos (arba į parapiją, kurioje norite lankyti Alfa kursą) kleboną.

Rasa:  Šiais metais Kovo 11 bus penktadienis. Ar ir švęsdami privalėsime pasninkauti? Ar nuodėmė tą dieną eiti į koncertus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Apie abstinencijos ir pasninko įstatymą rasite čia. O dėl koncertų ar linksmybių pasakytina, kad Gavėnios laiku susilaikoma nuo triukšmingų pasilinksminimų.

Maryte:  Norėjau paklausti Jūsų, mes gyvenam Anglijoje ir grįžtam į Lietuvą tiktai 8 dienom. Labai norėtume pakrikštyti mūsų sūnelį, ar yra galimybė tai padaryti per trumpą laiką.

Kun. Saulius Černiauskas:  Sveiki, kreipkitės į parapijos kur norite krikštyti kleboną. Skaitykite atskymą apie tinkamus krikštatėvius.

Lina:  Norėjau pasidomėti kada šiuo metu rakinamos Paįstrio kapinaitės?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į Paįstrio seniūniją.

Loreta:  Ar galima ant kaklo nešioti pašventintą rožančių? Ar jis apsaugos nuo piktujų dvasių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Apsaugos, jeigu ne tik nešiosite, bet ir melsitės rožančiaus malda, dalyvausite sekmadienio šv. Mišiose, priimsite šv. Komunjią ir praktikuosite dažną išpažintį.

Loreta:  Laba diena norėjau pasiteirauti dėl krikštynų. Planuoju krikštyti savo sūnų ir noriu kad krikšto mama būtų mano sesė,ji pakrikštyta tačiau susituokusi su vyru ji tapo ortodokse ar ji gali tapti krikšto mama?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku (pgl. CIC 874). Apie kitus reikalavimus, keliamus krikštatėviams, jau buvo rašyta.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282