Klausimai ir atsakymai

Loreta:  Ar galima ant kaklo nešioti pašventintą rožančių? Ar jis apsaugos nuo piktujų dvasių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Apsaugos, jeigu ne tik nešiosite, bet ir melsitės rožančiaus malda, dalyvausite sekmadienio šv. Mišiose, priimsite šv. Komunjią ir praktikuosite dažną išpažintį.

Loreta:  Laba diena norėjau pasiteirauti dėl krikštynų. Planuoju krikštyti savo sūnų ir noriu kad krikšto mama būtų mano sesė,ji pakrikštyta tačiau susituokusi su vyru ji tapo ortodokse ar ji gali tapti krikšto mama?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku (pgl. CIC 874). Apie kitus reikalavimus, keliamus krikštatėviams, jau buvo rašyta.

Lina:  Laba diena, noriu pasiteirauti - ar laiminami žiedai, sudarant tik civilinę santuoką? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  „Žiedai laiminami tik bažnytinę santuoką sudarantiems jaunavedžiams, kurie juos su meilės ir ištikimybės pažadu įteikia vienas kitam kaip regimą duodamos priesaikos ženklą. Šis ženklas byloja apie savęs dovanojimą kitam asmeniui, apie iki mirties besitęsiantį santuokinį šeimos neišardomumo įsipareigojimą. Todėl vyskupai primena, kad negali būti teikiamas nei toks patarnavimas, nei atliekami bet kokie kiti liturginiai veiksmai, kurie būtų aliuzija į santuokos šventimą. Žiedų palaiminimas antrą kartą sudarantiems civilinę santuoką yra draudžiamas“ (iš 2010 10 29 LVK posėdžio).

Eglė:  Ar tai prietaras, kai kas nors nusičiaudi, sakoma teisybė, ką buvai sakius, ar pagalvojus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Prietaras.

Eglė:  1. Ar tai nesusiję su magija, kad būna taip, kad ilgiau pažiūrėjus į daiktus, jie nukrenta? Ar tai nuodėmė? 2.Šiais metais Šv. Kalėdos bus penktadienis, ar bus galima tądien valgyti mėsos, nes kaip žinau visais metų penktadieniais reikia nuo jos susilaikyti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Magija visada yra prieštaravimas pirmajam Dievo įsakymui. Visais metų penktadieniais katalikams privalu laikytis abstinencijos išskyrus tądien sutampančių iškilmių. Kalėdos, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė), Velykų ir Kalėdų aštuondieniai, kitos supuolančios iškilmės penktadieniais, naikina penktadienio absitnenciją.

Janina:  Laba diena, Šventos Mišios prasideda kunigo pasveikinimu. Jei prieš Mišias giedama "Pulkim ant kelių" giesmė ar privaloma klauptis? Juk tai tik giesmės žodžiai. Giedant giesmę prieš Mišias juk neklūpome, o laukiame Mišių pradžios. Tai ar yra kur parašytas nurodymas, kad privaloma chorui užgiedojus "Klaupkim ant kelių" visiems susirinkusiems klauptis? Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Šventosios Mišios prasideda susirinkus žmonėms, o tai reiškia - prieš kunigo pasveikinimą. Jūsų minima giesmė yra tradicinė malda "prieš sumą" ir joje skamba žodžiai - "pulkim ant kelių". Jeigu nėra fizinių nepatogumų ar neįgalumo - kodėl nederėtų klūpėti? Tik nuskambėjus varpeliui prieš procesiją link altoriaus derėtų atsistoti. Tokia tradicija, tokios apeigos. Lygiai kaip ir užeinant pas ką nors į svečius juk skambinama prie durų ar pabeldžiama, nors tikriausiai niekur nėra parašyta, kad tai privaloma.

Eugenijus:  Ar gali 70 - 80 metų moterys, aktyvios rožančiaus kalbėtojos, šv. Mišių metu atlikti ministrantų darbą, patarnauti šv. mišioms: rinkti pinigines aukas, laikyti padėkliuką prie tikinčiojo, kai kunigas dalina Komuniją, skambinti skambučių šv. Mišių metu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Derėtų pasitarti su vyskupu. Plačiau skaitykite Čia-Bernardinai.lt

UUU:  Šiuo metu esu atsidūręs labai man sunkioje situacijoje. Internetu , nesąžiningomis priemonėmis , apgaunant kitus žmones , sukčiaujant , nesilaikant susitarimo galėčiau daug greičiau pasidaryti pinigus vystant savo dabartinius verslus ir kitas veiklas internete.Išlikčiau visiškai švarus , ir jokios bausmės ar ko nors panašaus(pagal įstatymus) nesulaukčiau. Kitaip pasakius - sukčiaudamas , meluodamas , apgaudamas kitus žmones pasidaryčiau pinigus daug kartų greičiau. Tačiau mano viduje man to padaryti kažkas neleidžia ir niekaip negaliu prisiversti to padaryti.Niekada nesukčiavau , tačiau kai yra tokios galimybes pasidaryti didžiulis pinigus daug greičiau nesąžiningomis priemonėmis , tai mane labai slegia.Turiu didžiulį norą būti turtingas , tačiau tuo pačiu negaliu per save perlipti ir elgtis blogai.. Gal galite patarti ką tokioje situacijoje daryti reikėtų? Puikiai suprantu , kad sukčiaudamas , apgaudinėdamas kitus daryčiau nuodėmes , tačiau kai yra tokios galimybės pasidaryti didelius pinigus arba nepasidaryti jų , negaliu su tuo susitaikyti , kokius didelius pinigus prarasiu.Esu dar labai jaunas. Tačiau šioje situacijoje susikerta du labai stiprus dalykai - didžiulis noras praturtėti ir noras būti geru žmogumi ir nenusidėti prieš Dievą. Ar įmanoma šioje situacijoje kaip nors save įveikti ir atsikratyti visų šių kankinančių minčių?Nes žinojimas , kad prarasiu milžiniškus pinigus išliekant sąžiningu man yra didelė kančia..

Kun. Saulius Černiauskas:  Kodėl nekyla noras sąžiningai užsidirbti? Įsivaizduoji kiek žmonių nuskriaustum juos apvokdamas? O jeigu šitaip nutiktų Tavo tėvams ar draugams, o ir Tau pačiam, jeigu atsirastų protingesnis ir apsukresnis? Kam teptis rankas? Vardan pinigo? Nejaugi manai, kad darant nusikaltimus būsi laimingas? Ar galėsi ramiai ir laimingai gyventi kitų sąskaita? Labai gerai pagalvok, juk savo apsukrumo ir išradingumo gabumus gali panaudoti geram.

daiva:  Laba diena, noriu pasitikslinti. Vaikas priėmė Pirmąją Komuniją. Kaip yra su priėmimu į "rožančių"? Kokia eiga ir kada tai galima padaryti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Buvo paklausta kokia praktika yra parapijose. Kai kur yra daroma iškart po Pirmosios Komunijos šv. Mišių. Kitur apskritai nedaroma, nes vaikai nekalba Rožančiaus. Jeigu Jūs išmokysite vaiką kalbėti rožančiaus maldą, priėmimą į rožančiaus kalbėtojų grupę atliks klebonas.

Lina:  Kaip vadinasi kunigo marškiniai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Patiems marškiniams atskiro pavadinimo nėra. Kunigiški marškiniai paprastai turi koloratę - baltą plastmasinę apykaklę ar trumpą juostelę. Pats žodis kilęs iš lotyniškojo collum - kaklas.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294