Klausimai ir atsakymai

Janina:  Garbė Jėzui Kristui,kaip teikiamas santuokos sakramentas vyrų pataisos namuose,jei būsimas vyras išeis laisvėn š.m. sausį?kursų neesam lankę,jis nuteistas pusmečiui, o susituokti,norim Pravieniškių pataisos namuose- trumpalaikio pasimatymo metu,bet pasimatymas- per stiklą.Ar įmanoma taip tuoktis- kai jaunikis- kitoje stiklo pusėje?Koplyčioj ,keik žinau, tuokia, jei ilgalaikis pasimatymas, o be vedybų ilgalaikio negalima gauti.

Kun. Saulius Černiauskas:  Santuokos sakramentas yra skirtas tikintiems katalikams, pasiruošusiems ir neturintiems kliūčių santuokai. Ar būtinas skubėjimas, kad reiktų tuoktis įkalinimo įstaigoj? Juolab, kad tik pustrečio mėnesio iki išėjimo į laisvę.

Birutė:  Garbė Jėzui Kristui. Taip jau susiklostė,...kad teko pasidaryti abortą. Žinau, kad tai didelė nuodėmė ir dėl to labai gailiuosi. Ar atlikusi išpažintį ir gailėdamasi gausiu išrišimą?

Vyskupijos kurija:  Užsimezgusios gyvybės nužudymas (abortas) yra sunki nuodėmė. Šią nuodėmę padaro ne tik tokį veiksmą atlikusi motina, bet ir visi kiti, kurie prie to prisidėjo. Už šią nuodėmę yra numatyta ir bažnytinė bausmė - ekskomunika. Šią bausmę asmuo užsitraukia pačiu nuodėmingu veiksmu. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką išrišimą iš nuodėmės bei atleidimą nuo bausmės už aborto nuodėmę gali suteikti išpažinties metu kiekvienas kunigas.

Valentina:  Garbė Jėzui Kristui, Norėjau pradžiuginti Jus klausimu apie šv. Mišias lotynų kalba. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros svetainėje skelbiama, kad jos vyksta kiekvieną penktadienį 7 val., bet kiek nueinu - vis lietuviškai.Gal ta informacija pasenusi? Gal ne kiekvieną penktadienį ar kurį laiką jos nevyksta? Nesinorėtų tikėti, kad net dvasininkai nesiilgėtų šv. Mišių šia kalba nors vieną kartelį savaitėje ir jos nevyktų visai...Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Šiuo klausimu Jūs ne mažiau pradžiugintute ir tuos, kurie už tą puslapį atsakingi.

ana:  Sveiki! Ar krikšto mama gali tapti nėščia moteris?

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip, jeigu atitinka kitus reikalavimus, keliamus krikšto tėvams.

laura:  labas vakaras, norėjau paklausti - mes planuojame vestuves bet vyras "nepriėjęs" Pirmosios komunijos. Ką mums reikėtų išmokti, kad vyras galėtų priimti Pirmąją komuniją ir galėtu mūsų santuoką palaiminti bažnyčioje. ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Ne tik išmokti, bet ir praktikuoti savo tikėjimą: melstis ryte-vakare, dalyvauti sekmadieninėse šv. Mišiose, parapijos gyvenime... Santuokos sakramentas skirtas tikintiems katalikams, todėl kad ir išmokus maldų bei tikėjimo tiesų, gyvenimas automatiškai neįgys krikščioniškų vertybių. Kreipkitės į parapijos kleboną, kurio pareiga yra rūpintis paruošti savo parapijos tikinčiuosius tinkamai priimti sakramentus.

Gintare:  Kokių reikia dokumentų norint tuoktis bažnyčioje?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos kleboną likus mažiausiai trims mėnesiams iki santuokos datos, o jis jau savo ruožtu pasakys ko reikia.

Neringa:  Laba diena. Norėjau paklausti ar be motinos žinios gali pakrikštyti vaiką? Nes tokia situacija, kad be mano žinios pakrikštijo mano vaiką buvusi anyta. Ar galima krikštą anuliuoti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pagal Bažnyčios teisę, kad kūdikis būtų teisėtai pakrikštytas, reikalaujama, kad tėvai ar bent vienas jų arba tie, kurie teisėtai pakeičia tėvus, sutiktų (pgl. kan. 868 KTK) . Krikštas teikiamas vieną kartą, jis negali būti panaikintas ar kaip kitaip anuliuotas net jei ir neteisėtai suteiktas.

Jogailė:  Laba diena, Jeigu planuojame tuoktis bažnyčioje, ar sutvarkote visus santuokos dokumentus, ar reikia patiems kreiptis į civilinės metrikacijos skyrių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Patiems kreiptis nebereikia.

Algis:  Laba diena, norėjau pasitikslinti, kurią dieną ir valandą vyks šv. Onos atlaidai Vajasiškio parapijoje, nes dažnai tinklapyje nurodyti duomenys nesutampa su tikraisiais... Labai ačiū prof.A.Abaravičius Vilniaus universitetas

Kun. Saulius Černiauskas:  Nesenai Panevėžio vyskupijos tinklalapyje (parapijose ir rektoratuose) vykstančių pamaldų laikas buvo atnaujintas ir suderintas. Tačiau kaip jau buvo skelbta, kad didžiųjų švenčių ar atlaidų metu laikas gali skirtis nuo sekmadieninio šv. Mišių laiko. Geriausia yra pradžiuginti parapiją aptarnaujantį kunigą skambučiu paklausiant kuriuo laiku vyks pamaldos.

Bernadeta:  Sveiki, ar jau žinoma, kas, vysk. Lionginui Virbalui tapus Kauno arkivyskupu metropolitu, užims Panevėžio vyskupo pareigas? Ačiū už atsakymą.

kun. Saulius Černiauskas:  Kai tik taps žinoma, bus paskelbta.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279