Klausimai ir atsakymai

Jogailė:  Laba diena, Jeigu planuojame tuoktis bažnyčioje, ar sutvarkote visus santuokos dokumentus, ar reikia patiems kreiptis į civilinės metrikacijos skyrių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Patiems kreiptis nebereikia.

Algis:  Laba diena, norėjau pasitikslinti, kurią dieną ir valandą vyks šv. Onos atlaidai Vajasiškio parapijoje, nes dažnai tinklapyje nurodyti duomenys nesutampa su tikraisiais... Labai ačiū prof.A.Abaravičius Vilniaus universitetas

Kun. Saulius Černiauskas:  Nesenai Panevėžio vyskupijos tinklalapyje (parapijose ir rektoratuose) vykstančių pamaldų laikas buvo atnaujintas ir suderintas. Tačiau kaip jau buvo skelbta, kad didžiųjų švenčių ar atlaidų metu laikas gali skirtis nuo sekmadieninio šv. Mišių laiko. Geriausia yra pradžiuginti parapiją aptarnaujantį kunigą skambučiu paklausiant kuriuo laiku vyks pamaldos.

Bernadeta:  Sveiki, ar jau žinoma, kas, vysk. Lionginui Virbalui tapus Kauno arkivyskupu metropolitu, užims Panevėžio vyskupo pareigas? Ačiū už atsakymą.

kun. Saulius Černiauskas:  Kai tik taps žinoma, bus paskelbta.

Ingrida:  Laba diena, esu gimusi Panevėžyje, o Krikštą, Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimą priėmiau skirtingose trejose Panevėžio bažnyčiose. Gal galite pasakyti, kuriai parapijai priklausau? Planuoju vestuves ir jas norime kelti Berčiūnų bažnytėlėje. Ar reikia leidimo, ar iš karto galime kalbėti su Berčiūnų bažnyčios kunigu?

Kun. Saulius Černiauskas:  Parapijai priklausote pagal gyvenamąją vietą. Bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis kunigas turėtų viską paaiškinti kas Jums reikalinga.

Miglė:  Sveiki,norėjau paklausti, kuo svarbios 4 savaitės po mirties? Ar čia tik liaudiškos tradicijos, kad negalima iki tolei kapo tvarkyti? Kaip ir privalu po 4 savaičių Šv. Mišias užprašyti.

Kun. Saulius Černiauskas:  Keturios savaitės po mirties (keturnedėlis, ketvertynos) svarbus tuo, kad artimieji susiburia jau netekties liūdesiui nurimus. Paprastai meldžiamasi šventosiose Mišiose, lankomas kapas. O kapai - ne šiuklšynas, todėl gėlėms ir vainikams nuvytus juos reikia išmesti.

Evelina:  Laba diena. Norėjau pasiteirauti ar įmanoma anuliuoti santuoką, jei joje išgyventi nepilni metai laiko? Ir kur kreiptis jei įmanoma ją anuliuoti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Kreipkitės į bažnytinį teismą vyskupijos, kurioje buvo sudaryta santuoka.

KRISTINA:  Laba diena, noriu paklausti, ar galima atsisakyti krikšto tėvų? yra atvejis, kad draugai bendravo su ta šeima tol, kol gavo galimybę ir pakrikštijo jų mergaitę, o dabar jau kelinti metai su ja nebendrauja, sutikę nesisveikina net, su tėveliais irgi nepalaiko jokių ryšių, motyvuodami tuo, kad susipykę. Bet juk vaikas nekaltas, jie privalo bendraut su mergaite. Mergaitei skaudu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, viena iš pagrindinių krikštatėvių pareigų - padėti tėvams krikščioniškai išauklėti. Jeigu jie nepalaiko jokio ryšio, tai patys kaip ir atsisako tų pareigų.

Marijonas:  Man 36 m. bet dar nesu priėmęs Sutvirtinimo sakramento. Pirmoji Komunija, pirma Išpažintis yra. Labai bijau žmonių ir iškilmių ir kad tokio amžiaus vyrui teiks šį sakramentą. Prašau padėti apsispręsti.

Kun. Saulius Černiauskas:  Geriausia kreiptis į savo parapijos kleboną, jis turėtų padėti pasiruošti. Paprastai didesnėse parapijose susidaro ne tik Jūsų amžiaus, bet ir vyresnių žmonių grupė, kurie pasiruošę priima Sutvirtinimo sakramentą, todėl drąsos. Tikinčiųjų bendruomenė kaip tik turi džiaugtis, kad atsiranda žmonių atrandančių krikščioniškąjį tikėjimą.

Jonas:  Sveiki, Noriu paklausti, ar ką tik į vienuolyną įstojęs jaunuolis (be kunigų seminarijos) jau laikomas dvasininku?

Kun. Saulius Černiauskas:  Bažnyčios teisė dvasininkais vadina tik įšventintus tarnus.

Jelena:  Esu pasimetusi... Girdėjau, kad paprastam asmeniui, kaip aš pakrikštyti vaikutį jau nebeįmanoma. Sakykit prašau, kur rasti kainoraštį?

Kun. Saulius Černiauskas:  Suprantamas Jūsų rūpestis girdėjus įvairias kalbas, tačiau tokiais atvejais reikėtų kalbėti konkrečiais faktais. Jokių kainoraščių (Panevėžio vyskupijos parapijose) nėra, kiekvienas už krikštą paaukoja kiek gali.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282