Klausimai ir atsakymai

ana:  Sveiki! Ar krikšto mama gali tapti nėščia moteris?

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip, jeigu atitinka kitus reikalavimus, keliamus krikšto tėvams.

laura:  labas vakaras, norėjau paklausti - mes planuojame vestuves bet vyras "nepriėjęs" Pirmosios komunijos. Ką mums reikėtų išmokti, kad vyras galėtų priimti Pirmąją komuniją ir galėtu mūsų santuoką palaiminti bažnyčioje. ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Ne tik išmokti, bet ir praktikuoti savo tikėjimą: melstis ryte-vakare, dalyvauti sekmadieninėse šv. Mišiose, parapijos gyvenime... Santuokos sakramentas skirtas tikintiems katalikams, todėl kad ir išmokus maldų bei tikėjimo tiesų, gyvenimas automatiškai neįgys krikščioniškų vertybių. Kreipkitės į parapijos kleboną, kurio pareiga yra rūpintis paruošti savo parapijos tikinčiuosius tinkamai priimti sakramentus.

Gintare:  Kokių reikia dokumentų norint tuoktis bažnyčioje?

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos kleboną likus mažiausiai trims mėnesiams iki santuokos datos, o jis jau savo ruožtu pasakys ko reikia.

Neringa:  Laba diena. Norėjau paklausti ar be motinos žinios gali pakrikštyti vaiką? Nes tokia situacija, kad be mano žinios pakrikštijo mano vaiką buvusi anyta. Ar galima krikštą anuliuoti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pagal Bažnyčios teisę, kad kūdikis būtų teisėtai pakrikštytas, reikalaujama, kad tėvai ar bent vienas jų arba tie, kurie teisėtai pakeičia tėvus, sutiktų (pgl. kan. 868 KTK) . Krikštas teikiamas vieną kartą, jis negali būti panaikintas ar kaip kitaip anuliuotas net jei ir neteisėtai suteiktas.

Jogailė:  Laba diena, Jeigu planuojame tuoktis bažnyčioje, ar sutvarkote visus santuokos dokumentus, ar reikia patiems kreiptis į civilinės metrikacijos skyrių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Patiems kreiptis nebereikia.

Algis:  Laba diena, norėjau pasitikslinti, kurią dieną ir valandą vyks šv. Onos atlaidai Vajasiškio parapijoje, nes dažnai tinklapyje nurodyti duomenys nesutampa su tikraisiais... Labai ačiū prof.A.Abaravičius Vilniaus universitetas

Kun. Saulius Černiauskas:  Nesenai Panevėžio vyskupijos tinklalapyje (parapijose ir rektoratuose) vykstančių pamaldų laikas buvo atnaujintas ir suderintas. Tačiau kaip jau buvo skelbta, kad didžiųjų švenčių ar atlaidų metu laikas gali skirtis nuo sekmadieninio šv. Mišių laiko. Geriausia yra pradžiuginti parapiją aptarnaujantį kunigą skambučiu paklausiant kuriuo laiku vyks pamaldos.

Bernadeta:  Sveiki, ar jau žinoma, kas, vysk. Lionginui Virbalui tapus Kauno arkivyskupu metropolitu, užims Panevėžio vyskupo pareigas? Ačiū už atsakymą.

kun. Saulius Černiauskas:  Kai tik taps žinoma, bus paskelbta.

Ingrida:  Laba diena, esu gimusi Panevėžyje, o Krikštą, Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimą priėmiau skirtingose trejose Panevėžio bažnyčiose. Gal galite pasakyti, kuriai parapijai priklausau? Planuoju vestuves ir jas norime kelti Berčiūnų bažnytėlėje. Ar reikia leidimo, ar iš karto galime kalbėti su Berčiūnų bažnyčios kunigu?

Kun. Saulius Černiauskas:  Parapijai priklausote pagal gyvenamąją vietą. Bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis kunigas turėtų viską paaiškinti kas Jums reikalinga.

Miglė:  Sveiki,norėjau paklausti, kuo svarbios 4 savaitės po mirties? Ar čia tik liaudiškos tradicijos, kad negalima iki tolei kapo tvarkyti? Kaip ir privalu po 4 savaičių Šv. Mišias užprašyti.

Kun. Saulius Černiauskas:  Keturios savaitės po mirties (keturnedėlis, ketvertynos) svarbus tuo, kad artimieji susiburia jau netekties liūdesiui nurimus. Paprastai meldžiamasi šventosiose Mišiose, lankomas kapas. O kapai - ne šiuklšynas, todėl gėlėms ir vainikams nuvytus juos reikia išmesti.

Evelina:  Laba diena. Norėjau pasiteirauti ar įmanoma anuliuoti santuoką, jei joje išgyventi nepilni metai laiko? Ir kur kreiptis jei įmanoma ją anuliuoti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Kreipkitės į bažnytinį teismą vyskupijos, kurioje buvo sudaryta santuoka.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-286