Klausimai ir atsakymai

Vytautas:  Laba diena, sudarome su sužadėtine santuoką užsienyje, Lenkijoje. Vietinė bažnyčia reikalauja pažymos kaip būsimo sutuoktinio apie tai, kad nesu ir nebuvau vedęs t.y. nepriėmiau santuokos sakramento. Į ką turiu kreiptis dėl šios pažymos, į savo parapijos kleboną ar į Vyskupjos Kurija? Gyvenu dabar Vilniuje, buvusi parapija Dieveniškių mstl. Šalčininkų rajonas.

Kun. Saulius Černiauskas:  Prieš sudarant bažnytinę santuoką su reikalingais kitais dokumentais pristatyti prašoma ir laisvo stovio liudijimą, kurį surašo vietos (savo) parapijos klebonas ar administratorius.

Lijana:  Sveiki, Atvykome i Berčiūnų bažnyčią iš Šiaulių 14 valandai, kaip skelbiama internetiniame puslapyje www.panevezys.lcn.lt, deja, mišios jau buvo papasibaigusios. Deja, tokių lankytojų su šeimomis buvo ne viena ir ne dvi... Jei jau yra internetinis puslapis, reikėtų deramai jį prižiūrėti ir neklaidinti žmonių. Kitose bažnyčiose tokiu metu apeigos jau buvo pasibaigusios, tad teko grįžti "pabučiavus klemką"

Kun. Saulius Černiauskas:  Sveiki, didžiųjų katalikiškų švenčių ar atlaidų dienomis šv. Mišių laikas labai dažnai skiriasi nuo sekmadienių laiko. Paprastai klebonai keletą sekmadienių prieš šias šventes skelbia apie būsimą pamaldų tvarką. Mūsų vyskupijos tinklapyje Naujienų skyriuje taip pat buvo galimybė gauti informaciją apie Velykų pamaldų laiką. Berčiūnų rektorato Velykų šv. Mišių laikas taip pat buvo nurodytas. Be to, visada galima pradžiuginti kunigą maloniu pamaldų laiko pasiteiravimo skambučiu.

Ema:  Laba diena.Norėjau paklausti, ar galiu eiti išpažinties ir priimti Švenčiausiąjį, jei esu išsituokusi.Šiuo metu gyvenu su kitu žmogumi-su buvusiu sutuoktiniu šeima nepalaiko jokių santykių.Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena. Dabartinė Jūsų situacija neleidžia Jums priimti sakramentų, kadangi gyvenate su kitu žmogumi (bažnytiškai) nesusituokusi (konkubinatas). Išrišimas po išpažinties yra negalimas, nes gyvenimo situacija iš esmės nesikeičia. Išeitis - kreiptis į bažnytinį teismą dėl pirmos santuokos (jei buvo sudaryta bažnyčioje) ir jei pripažinus pirmą santuoką negaliojančia tuoktis su dabar kartu gyvenančiu žmogumi.

Laima:  Laba diena. Norėčiau sužinoti ar reikia mirimo metinių užsakyti mišias atskiras tik vienas ar dar galima pridėti prie jų ir už giminės mirusiuosius. Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Šv. Mišių intencijos su vienu vardu ar keliais - nėra griežtai reglamentuota, todėl galima minėti ir giminės mirusiuosius.

Daiva:  Garbė Jezui Kristui, Ar pas jus organizuojami kursai jauniesiems, jei taip tai kokiu dokumentu reikia? Kiek laiko jie trunka? Ar šiuo metu bus organizuojami? Kaip galėtume užsiregistruoti? Ačiū už atsakymą.

:  Sveiki, kviečiame pasinaudoti informacija, kuri viešai prieinama internete – taip ją gausite daug greičiau: http://www.pvscentras.lt/kursai-su382ad279tiniams.html

Lėna:  Esu tikinti.Kai man yra blogai ir aš nebežinau ką daryti, ar man gresia pavojus, aš nuolat sapnuoju savo iškeliavusius mirusiuosius.Jie per sapną man aiškiai pasako ką daryti. Kas tai yra, ar Dievo dovana, ar piktojo darbai..?

Kan. Edmundas Rinkevičius, Panevėžio vyskupijos egzorcistas:  Nereikėtų tikėti sapnais, nes tai gali būti piktosios dvasios atakos. Atsigulus reikia paprašyti kad tave saugotų šventieji globėjai, angelas sargas, arba šv. Mykolas arkangelas ir tada nebus jokių košmarų. Reikia ramiai pasimelsti už mirusius ir per daug apie juos negalvoti. Tegu jie ilsisi ramybėje.

Aušra:  Garbė Jėzui Kristui. Norint kad bažnyčia išrašytų laisvos būklės pažymą, reikia mokėti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Bažnyčia yra pakrikštytųjų bendruomenė, įsteigta paties Kristaus, taigi ir Jūs esate šios bendruomenės narys. Paprastai prieš tuokiantis tarp reikalingų dokumentų turi būti pateikiama ir pažyma, kad nebuvo sudaryta santuoka. Dažniausiai žyma apie įvykusią santuoką padaroma parapijos Krikštų metrikų knygoje, todėl pažyma išrašoma remiantis šia knyga ir/arba vietos klebono ar administratoriaus sudarytu laisvos būklės liudijimu. Už šį išrašą mokėti nereikia ir apskritai parapijiečiams nėra jokių mokesčių, nes parapijos bendruomenė išsilaiko iš laisvanoriškų aukų. Kiekvienas save laikantis kataliku padeda išsilaikyti savo parapijai.

Danguolė:  Labas vakaras, priimdama Sutvirtinimo sakramentą pasirinkau Karolinos vardą, tačiau ar tai tikrai šventas vardas pradėjau abejoti, kadangi yra kelios nuomonės, interneto duomenimis žinoma, kad šventas tik Karolis apie Karoliną rašo, jog ji tik palaimintoji, norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę?

Kun. Saulius Černiauskas:  Sutvirtinamieji dažniausiai pasirenka vardą, kuris jiems yra gražus, tačiau esmė yra visiškai ne tame. Už šventojo vardo slypi tam tikra misija, šventumo kelias. Nežinant šventojo gyvenimo ir rinktis jį kaip globėją yra tas pats kas užsivilkti marškinėlius su užrašu kurio nesupranti. Šventųjų vardai turi gimines, tačiau atitinkamai pritaikius šventasis globėjas išlieka tas pats. Yra keletas šventųjų Karolio vardu. Žinomiausi - Karolis Didysis ir Karolis Boromiejus.

Mindaugas:  Laba diena, norėjau paklaust, esu žmogus su negalia ir noriu priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet negaliu atvykti kai jis teikiamas ar galima Sutvirtinimą gauti atskirai, pvz. kitą kokią dieną jei taip, kur kreiptis.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į parapijos kleboną. Būna taip, kad ypatingais atvejais parapijos klebonas ar kitas parapijoje tarnaujantis kunigas gauna iš vyskupo leidimą teikti Sutvirtinimo sakramentą.

Eglė:  Ar tai sunki nuodėmė ir ar iš viso tai nuodėmė - žiūrėti iliuzionistų, fokusininkų ar magų pasirodymus?

Kun. Saulius Černiauskas:  Vertinti vienaprasmiškai sunku, viena yra žiūrėti tai kaip šou, o kita įsitraukti ir dalyvauti ar tikėti magų, ekstrasensų ar parapsichologų seansais. Šitai vadinasi tikėjimo gyvuoju Dievu išsižadėjimas.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279