Kurija ir institucijos
Kurija   •   Tribunolas   •   Caritas   •   Katechetikos centras   •   Šeimos centras   •   Jaunimo centras

Kan. 489 apibūdina kuriją, kaip instituciją, kurioje vyskupo paskirti dirbantieji padeda jam valdyti vyskupiją ir visuose sielovados darbuose.

Bažnytinis teismas nagrinėja santuokos bylas.

Ekonominė taryba padeda spręsti vyskupijos finansinius reikalus.

Pastoracinė taryba padeda nustatyti vyskupijos pastoracinius uždavinius ir darbuotis įvairiose pastoracinėse srityse.

Konkrečiose pastoracinėse srityse dirba trys centrai, įsikūrę Sielovados centre (Marijonų g. 24). Caritas sprendžia vyskupijos socialinius ir karitatyvinius uždavinius. Katechetikos centras rūpinasi tikybos mokytojais ir visais klausimais, susijusiais su jų darbu. Vaikų ir jaunimo veiklą koordinuoja Jaunimo centras. Šeimos centras ruošia sužadėtinius šeimai ir teikia įvairiapusę pagalbą šeimoms.