Caritas
Upytės g. 3
LT–35248 Panevėžys
Tel./faks. (45) 437371
El. paštas: paneveziocaritas@gmail.com
Į.k. 192069978

Sąsk. Nr. LT357300010002382134 Swedbankas

Pirmininkas – Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM

Direktorius – kun. Eugenijus STYRA

Direktoriaus pavaduotoja – Gražina KACEVIČIENĖ

Nuo 1989 m. atkurta Panevėžio vyskupijos Caritas organizacija vienija vyskupijos dekanatuose veikiančias Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 49-iose parapijose.

Panevėžio vyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas grupės didžiausią dėmesį skiria šeimų, vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai. Taip pat rūpinasi stokojančiųjų maitinimu bei socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis.

Kontaktai

Anykščių dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Laima Viburytė, tel.860592393
Vilniaus g. 13, Anykščiai (antradieniais 10 – 13 val.)

Biržų dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Teresė Leivaitė, tel.865832433
Rotušės a.4, Biržai (ketvirtadieniais 8 – 13 val.)

Kupiškio dekanatas
Vedėja – savanorė Vanda Juozaitienė, tel. 868075560
Gedimino g.1a, Kupiškis (šeštadieniais 10 – 11.30 val.)

Rokiškio dekanatas
Vedėja – savanorė Sofija Klimienė, tel. 869945637
Nepriklausomybės g. 1A – 1, Rokiškis
(antradieniais 7.30 – 12val., ketvirtadieniais 7.30 – 12val.,
šeštadieniais 9 - 12val.)

Pasvalio dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Valerija Mačėnaitė, tel. 8686638430
Svalios g. 7A, Pasvalys (penktadieniais 10 – 12 val.)

Panevėžio - Krekenavos dekanato Caritas
Vedėja - savanorė Birutė Kazlauskienė
Katedros a. 7, Panevėžys, tel.: 8 45 502284
(antradieniais 14 – 17 val., trečiadieniais10 – 13 val.)

Utenos dekanato Caritas
Vedėja – savanorė Nijolė Sirvydytė
Bažnyčio g. 18, Utena, tel.:8 389 58704
( darbo dienomis 8 -17 val.)

Veikla

Vyskupijoje veikia treji parapijiniai senelių globos namai:

Biržų – Rdvilos g. 2A, tel.:8 – 4 50 33438;
Rokiškio – Vytauto g. 35, tel.: 8- 458 71253;
Utenos – Vytauto a.4 tel.: 8 – 389 58645 el.p.: globos.namai@takas.lt;

Utenos parapijos namai – Vytauto a.4,
tel.:38958645,e.p.:nakvynes.namai@takas.lt

Vaikus maitinančios valgyklos : Pasvalyje, Rokiškyje - Nepriklausomybės a. 4,
tel.: 8 458 33292.

Padėkite mums padėti

Jūs galite paremti mūsų vykdomą veiklą
1. Pervesdami 2 proc. savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio,
2. pervesdami norimą sumą į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT357300010002382134 Swedbanke

Vykdomi projektai Panevėžio mieste

Vaikų ir jaunuolių užimtumo centras. Veikia nuo 1997 m. Čia vaikai praleidžia popamokinį laiką ruošdami pamokas, dalyvaudami keramikos, dailės terapijos, šokių, dramos, dailiųjų darbelių, muzikos, sporto užsiėmimuose. Jiems organizuojami pokalbiai, diskusijos, šventės, ekskursijos, stovyklos. Vaikai ir jų šeimos individualiai konsultuojami specialistų, jie remiami materialiai.

2009m.pradėtas vykdyti projektas„Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas.

Vaiko orumo išsaugojimas. Šeimos, vaikai individualiai konsultuojami soc. darbuotojo, teikiama informacija, padedame susitvarkyti dokumentus, tarpininkaujame. Šeimos lankomos namuose, esant būtinam reikalui remiamos materialiai (perkami medikamentai, maisto, higienos, mokyklinių prekių paketai).

Tėvystės įgūdžių mokymo grupelės. Kartą savaitėje vedamas grupinis darbas šeimoms.

Geri darbai. Individualiai konsultuojami, materialiai remiami vieniši, neturintys pajamų klientai. Esant reikalui jiems tarpininkaujama ir atstovaujama.

Savanorių slaugytojų grupės „Saulė“narės lanko pagyvenusius vienišus žmones

Ekskalinių globa ir reintegracija. Teikiamos individualios konsultacijos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, jie informuojami, padedama sutvarkyti dokumentus, tarpininkaujama, esant reikalui - remiami materialiai (perkami medikamentai, maisto produktai, higienos priemonės). Soc. darbuotoja kartą savaitėje bendrauja su nuteistosiomis Panevėžio pataisos namuose.

Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms. Teikiama krizinė pagalba, psichosocialinė reabilitacija (materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapiauto, juristo konsultacija, darbinės kvalifikacijos įgijimas)

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje (Panevėžio rajone ir Panevėžio mieste). Suteikiame galimybę neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui, palaikymui, atkūrimui ir meninių gebėjimų lavinimui.

2007m. pradėtos teikti konsultacijos priklausomybių turintiems asmenims ir jų šeimos nariams.

Be kitos veiklos Panevėžio vyskupijos Caritas organizuoja Adventinę akciją „Gerumas mus vienija“, kviečiant geros valios žmones padėti materialiai skurdžiai gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems (paaukojant finansinę dovaną).

Taip pat yra vykdoma akcija „Velykinis margutis stokojančiam“, kurios metu kviečiama visus ateinant į Prisikėlimo dienos šv. Mišias maldai, atsinešti margučių. Jie Mišių metu pašventinami ir išdalinami sunkiau gyvenantiems, gausioms šeimoms, vienišiems, bedarbiams, pataisos namų ir nakvynės namų gyventojams.

Nuo 2006 m. Atsakome už programos „EB parama labiausiai nepasiturintiems asmenims“ vykdymą Anykščių, Biržų, Pasvalio, Panevėžio, Zarasų rajonuose. Aptarnaujame virš 39 000 žmonių. Maisto programa.