Kurija

Upytės g. 3
LT–35248 Panevėžys
Raštinės tel. (45) 43 51 56
Faks. (45) 50 04 07
El. paštas:kurija@paneveziovyskupija.lt

Panevėžio vyskupas – Linas VODOPJANOVAS OFM

Vyskupas emeritas – Jonas KAUNECKAS

Generalvikaras – kun., teol. lic. Eugenijus STYRA
1967 04 24 * 1993 05 30 * 2016 07 18
Mob. tel. (652) 8 55 10
El. paštas: e.styra@gmail.com

Kancleris – kun., teol. lic. Saulius ČERNIAUSKAS
1979 02 17 * 2005 07 16 * 2014 05 12
Mob. tel. (623) 7 97 87
El. paštas: saulius_cerniauskas@yahoo.de

Ekonomas – kun., bažn. t. dr. Romualdas ZDANYS
1967 10 30 * 1993 07 10 * 2010 08 30
Mob. tel. (686) 3 80 77
El. paštas:zdanysromualdas@gmail.com

Sekretorė – p. Julija MATULIENĖ

Buhalterė – p. Lina KARVELYTĖ