Tribunolas
Upytės g. 3
LT–35248 Panevėžys
Tel. (45) 43 51 56; faks. (45) 50 04 07
El. paštas: pbteismas@gmail.com

Oficiolas – kun., bažn. t. dr. Romualdas ZDANYS
1967 10 30 * 1993 07 10 * 2002 10 10
Mob. tel. (686) 3 80 77
El. paštas: zdanysromualdas@gmail.com

Viceoficiolas – kun., bažn. t. lic. Vidmantas BLOŠKIS

Teisėjai: mons., bažn. t. lic. Adolfas GRUŠAS, kun., teol. ir bažn. t. lic. Virginijus VEPRAUSKAS, kun., teol. lic. Eugenijus STYRA, kun., teol. ir bažn. t. lic. Simas MAKSVYTIS

Santuokos ryšio gynėjas – kan., teol. lic. Saulius FILIPAVIČIUS

Teisingumo gynėjas – kan., bažn. t. dr. Robertas PUKENIS

Notarė: ses. mgr. Zita PRAKAITĖ PAMI

Panevėžio vyskupijos tribunolas daugiausia nagrinėja šventimų ir santuokų negaliojimo bylas, sprendžia fizinių ir juridinių asmenų ginčo, bažnytinės teisės pažeidimų ir nusikaltimų bylas (išskyrus rezervuotas Romos Popiežiui arba Apaštalų Sosto tribunolams).