Katalikiškos organizacijos

Žmogus – socialinė būtybė, jam nuolat reikia bendrininkų ir bendraminčių. Pats Dievas, sutvėręs pasaulį, pasakė: „Negera žmogui vienam“. Atsiliepdama į šį poreikį, Bažnyčia visais laikais kuria įvairias organizacijas ir kitų įkurtas palaiko, stengiasi jas stiprinti ir joms vadovauti. Tai visų pirma – jaunimo organizacijos. Jos pačios svarbiausios, nes jaunimas – pasaulio ir Bažnyčios ateitis. Be to, susibūręs į organizacijas, jaunimas nesijaučia vienišas, suranda organizacijose bendraminčių, prasmingiau praleidžia laisvalaikį, bręsta dvasiškai, geriau susipažįsta su tikėjimo tiesomis bei tautos istorija. Organizacijos jaunimą išsaugo nuo daugelio šiandienės visuomenės pavojų. ir vyresniems žmonėms bendruomenės bei organizacijos yra būtinos. Sovietiniai laikai išardė bendruomenes, padarė žmones be galo vienišus. Tad dabartinis Bažnyčios uždavinys – atkurti jas. Per organizacijas bei bendruomenes katalikų Bažnyčia įsijungia į įvairias valstybines iniciatyvas bei struktūras. Politinėse, socialinėse ir kultūrinėse srityse organizacijos bei bendruomenės padeda tikintiesiems ginti savo įsitikinimus bei liudyti visuomenėje savo tikėjimą bei moralę.

Pasaulio jaunimo dienų kryžius užsuko į Panevėžį