Šv. Cecilijos draugija

Valdyba

Panevėžio vyskupijos Šv. Cecilijos draugijos valdyba:

 • Pirmininkas varg. Antanas Šauklys /Panevėžio Katedros bažn./
 • Pirmininko pavaduotojas varg. Mantas Masiokas /Ramygala/
 • Sekretorė varg. Liuda Vėžytė /Panevėžio P. Povilo bažn./
 • Iždininkas varg. Mantas Masiokas /Ramygala/


  Nariai:

 • varg. V. Morkūnienė /Biržai/
 • varg. J. Antanaitienė /Panevėžys/

  Dvasios tėvas Dek. Algis Neverauskas


  Revizijos komisija:

 • varg. M. Remeikis/Kupiškis/
 • varg. E. Zuoza /Antazavė/
 • varg. V. Palujanskienė/Panevėžio Švč. Marijonų kopl. /

2004 12 23 Draugija buvo užregistruota LR juridinių asmenų registre kaip tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. 2005 02 15 Panevėžio vyskupas dekretu paskyrė Draugijos pirmininką.

Atstovas spaudai - varg. Mantas Masiokas /Ramygala/. Atsakingas už: informacijos skleidimas įvairiais kanalais, įjungiant į veiklą kuo daugiau vyskupijos vargoninikų.

Vaikų chorų sekcijos koordinatorė - vadove išrinkta varg. Liuda Vėžytė /Panevėžys/, pavesta kuruoti: natų paieška ir skaida, seminarų ruošimas-paieška lektorių, švenčių kūrimas ir organizavimas.

Mišrių chorų sekcijos ir jubiliejų bei švenčių koordinatorė - vadove išrinkta varg. Viktorija Morkūnienė /Biržai/, pavesta kuruoti: natų paieška ir skaida, seminarų ruošimas-paieška lektorių, švenčių kūrimas ir organizavimas.

Grigališkojo choralo sekcijos koordinatorė - vadove išrinkta varg. Jolanta Antanaitienė /Panevėžys/, pavesta kuruoti: natų paieška ir skaida, seminarų ruošimas-paieška lektorių, švenčių kūrimas ir organizavimas.

Senųjų giesmių archyvo atstovas- išrinktas varg. Antanas Aleksandravičius /Panevėžys/.

Tikslai

 • Draugija rūpinasi bažnytines muzikos literatūros, repertuaro ir jos spaudos dauginimo klausimais.
 • Draugija rūpinasi Vyskupijos ribose dirbančių vargonininkų bei bažnytinių chorų vadovų dvasiniu ugdymu, konsultavimu, kvalifikacijos kėlimu bei kitais jų darbo klausimais.
 • Draugija konsultuoja vargonų ir kitų bažnyčiose ar koplyčiose esančių muzikos instrumentų eksploatavimo bei priežiūros klausimais, rekomenduoja specialistus remonto ir derinimo darbams.
 • Saugoja ir populiarina senosios bažnytinės muzikos palikimą, bei skatina naujos kūrimą, kaupia archyvinę medžiagą.
 • Panevėžio vyskupijos bažnytinės muzikos komisijai rekomendavus ir Panevėžio Vyskupui aprobavus leidžia bei propaguoja bažnytinę muzikinę literatūrą.
 • Draugija organizuoja įvairius bažnytinės muzikos renginius, repertuarą suderinus su Ordinaru ir renginio vietos klebonu.

Informacija atnaujinta 2010 09 10