Šv. Cecilijos draugijos naujienos

2014.03.17 vargoninkų apklausos duomenys

Panevėžio vyskupijos vargonininkų susitikimo 2014 – 03-17 apklausos rezultatai: Viso dalyvavo 23 parapijų vargonininkai ir 2 chorų vadovai.
Duomenys tik dalyvavusiųjų susirinkime.

Apklausos duomenys:

Kaip dažnai pageidautumėte vyskupijos vargonininkų susitikimų:

esant tik rimtam reikalui – 4
kartą per metus – 5
du kartus per metus – 15
neatsakė – 1

Kokia savaitės diena patogiausia susitikimams:

Penktadienis – 2
Pirmadienis – 7
Ne svarbu – 4
Tik ne savaitgaliais – 11
Neatsakė – 1

Ar pageidautumėte vargonininkų dvasinio susikaupimo dienų (rekolekcijų):

Taip – 18
Ne – 6
Neatsakė – 1

Ar sutiktumėte, kad vyskupijos vargonininkų susitikimas vyktų Jūsų parapijoje:

taip (su klebono sutikimu) – 21
ne – 3
neatsakė – 1

Jaunimo ir vaikų choristų skaičius – 274
Suaugusiųjų choristų skaičius – 523