Skautai

Lietuvos skautijos Panevėžio krašto skautai

Marijonų g. 24
LT–35138 Panevėžys

Panevėžio krašto skautų seniūnė – paskautininkė, gilv. Lina RINKAUSKAITĖ, mob. 8 607 10025, el. paštas: lina.rinkauskaite@gmail.com

Panevėžio krašto skautų dvasios vadas – kun. SIMAS MAKSVYTIS, mob. tel. 8 685 81235, el. paštas: maksvytis.s@gmail.com

“Vėtros” jūrų skautų tunto tuntininkas Stasys SKREBYS, mob. tel. 686 66586, el. paštas: gytiss@skorpionas.lt

Lietuvos skautija – stipri, auganti, dinamiška bendruomenė, jungianti įvairius darniai veikiančius struktūrinius vienetus, patraukli savanoriškai veiklai, ugdanti skautiškas vertybes nariuose ir skleidžianti jas visuomenėje.

Lietuvos skautijos misija yra kurti sąlygas narių ugdymuisi per skautiškų vertybių sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį.

Tikslas: vadovaujantis pradininko lordo Roberto Baden-Powello sukurtomis skautiškomis idėjomis, ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei. Šūkis: „Dievui, Tėvynei ir artimui“.

Vienas iš mūsų šūkių – „Pramoga su tikslu!". Mes smagiai leidžiame laiką žaisdami, keliaudami, vakarodami prie laužų, bet tai nėra vien tuščios pramogos. Taip mes mokomės, augame ir tobulėjame.

Skautų organizacijoje kiekvienas randa bendraminčių, o stovyklose sutikti žmonės nejučia tampa geriausiais draugais. Kiekvienas skautas neabejodamas pritars: esame didelė šeima, kuriai priklausyti yra labai gera.

Skautaudamas gali išmokti įvairiausių dalykų: paprastų, kaip valgio gaminimas, sunkesnių, kaip pirmoji pagalba, astronomija, sklandymas ar buriavimas! Tam, kad kiekvienas skautas galėtų tobulinti žinias ir gebėjimus jį dominančioje srityje, organizacijoje vis stipriau ima veikti specialybių sistema. Skautai gali pasirinkti pačias įvairiausias specialybes, kaip antai: žaliosios energetikos žinovo, folkloristo, pelkių žinovo, žurnalisto. Atlikę tam tikras užduotis, gauna emblemas, rodančias skauto žinias vienoje ar kitoje srityje.

Ar galėtum įsivaizduoti stovyklą, kurioje dalyvauja 40 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio? Lietuvos skautija yra pripažinta Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) narė. Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28 000 000 skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje. Būdami pasaulinės skautų šeimos dalimi, dalyvaujame skautiškuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Panevėžio krašto skautai – Lietuvos skautijos padalinys. Atkurtas 1994 m. („Gabijos“ raugovė).

Panevėžio mieste veikia skautų draugovės

SKAISTAKALNIO TUNTAS

Turtininkė pask. Jūratė Gelžinienė, mob. 8 699 75260, el. paštas jurategelziniai@gmail.com

 1. „Gabijos“ draugovė, „Minties“ gimnazijoje,
 2. „Algirdo Gustaičio“ draugovė, „Aušros“ pagrindinėje mokykloje,
 3. „Žemynos“ draugovė, „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje,
 4. „Geležinio vilko“ draugovė, „Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje,
 5. „Jurgio Kairio“ draugovė, Kamajų pagrindinėje mokykloje, Rokiškio r.

NEVĖŽIO TUNTAS

Tuntininkas paskt. Kęstutis Kulikauskas, mob. 8 682 35915, el. paštas astrokestas@gmail.com

 1. „Medeinos“ draugovė, 5-oji gimnazija,
 2. „Tumo Vaižganto“ draugovė, Nevėžio pagrindinėje mokykloje,
 3. „Birutės“ draugovė, Senvagės pagrindinėje mokykloje,
 4. „Gabrielės Petkevičaitės Bitės“ draugovė, Vysk. K. Paltaroko gimnazijoje,
 5. „Simono Daukanto“ vyr. skautų būrelis.

Panevėžio rajone veikia:

AUKŠTAITIJOS TUNTAS

Turtininkė Ilona Dauderienė, mob. 8 616 05313, el. paštas: i.dauderiene@gmail.com

 1. „Aušrinės“ draugovė Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje,
 2. „Bakutės“ draugovė Naujamiesčio vidurinėje mokykloje,
 3. „Austėjos“ draugovė, Velžio gimnazijoje,
 4. „Partizano Vyčio“ draugovė, Vadoklių vidurinėje mokykloje.

Tradiciniai skautų renginiai, kurie vyksta kasmet:

 1. Pavasario šventė (skautų globėjo Šv. Jurgio diena).
 2. Lapkričio 1 d. – Lietuvos skautijos gimtadienis.
 3. Vasario 22 d. – susimąstymo diena, minint pasaulio skautų įkūrėjo Roberto Baden-Powello gimtadienį.
 4. Kasmetinės jaunesniųjų skautų vasaros stovyklos.
 5. Skautų ir patyrusių skautų vasaros stovyklos Vilktupyje.
 6. Žiemos stovykla (I-oji vyko Krekenavos regioniniame parke 2004 m.).
 7. Kas 5 metai vyksta tautinė skautų stovykla. 1998 m. vyko Nemunaityje, 2003 m. - Plateliuose, 2008 m. – Duburyje, Zarasų r., 2013 m. – Telšiuose.