Katalikiškos dvasios mokyklos

Panevėžio vyskupijoje veikia 5 valstybinės katalikiškos dvasios mokyklos. Panevėžyje yra trys: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ir Utenoje – „Saulės“ gimnazija.

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Vysk. K. Paltaroko g. 18
LT-535232 Panevėžys
Tel.: (45) 436997, 434543, 436465
El. paštas: r.indriulytė@paltaroko.panevezys.mit.lt
Interneto svetainė: www.paltarokogimnazija.lt

Direktorė – Gražina GAILIŪNIENĖ

Ši mokykla yra įsteigta Panevėžio vyskupijos vyskupo Juozo Preikšo dekretu Nr. 192, 1991 m. gegužės 17 d. Panevėžio vyskupijos kurijai priklausančiame pastate. Panevėžio m. valdybos 1991 07 08 potvarkiu Nr. 345v., sutinkama atidaryti 1991 09 01 Panevėžio m. katalikiškąją bendrojo lavinimo mokyklą.

Mokymas mokykloje yra vykdomas pagal valstybinę programą. Krikščioniškasis ugdymas yra integruojamas trijose plotmėse: mokyme, auklėjime, bendruomenės auginime.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

Klaipėdos g. 138
LT- 37368 Panevėžys
Tel./faks.: (45) 527717
El. paštas: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt
Interneto svetainė: www.alipniunomokykla.lt

Direktorė – Vilma PETRULEVIČIENĖ

Kapelionas – kun. Domingo Avellaneda Cabanillas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Aldonos g. 4
LT-35230 Panevėžys
Tel./faks. (45) 587080, faksas: (45) 587566
El. paštas: margarita@post.omnitel.net
Interneto svetainė: www.margarita.lt

Direktorius – Tautvydas ANILIONIS

Įkurta 1927 09 01 Švietimo ministro įsakymu Nr. 168. 1991 04 23, LR Žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr.99 mokyklos veikla pertvarkoma atsižvelgiant į Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos vienuolinės bendruomenės, buvusios nusavinto nekilnojamo turto savininkės, pageidavimą.

Utenos „Saulės“ gimnazija

Ladygos g. 18
LT-4910 Utena
Tel. (389) 61328; tel./faks. (389) 61529
El. paštas: saulesg@kompanija.lt

Direktorius – Valentinas BUBULIS, tel. (612) 40990

Mokykla įsteigta 1999 08 31, Reg. paž. Nr. 003351.