Eucharistija

Eucharistijos metų (2004 m. spalis – 2005 m. spalis) proga popiežius JONAS PAULIUS II paskelbė apaštališkąjį laišką MANE NOBISCUM DOMINE („Pasilik su mumis Viešpatie!).

Kaip Eucharistijos metus švenčiame Panevėžio vyskupijoje?

 • Metinė adoracija Panevėžio katedroje:
  Jėzus Kristus Švenčiausiame Sakramente adoruojamas kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro visus Eucharistijos metus. Švenčiausias Sakramentas išstatomas po rytinių Mišių (apie 9.30 val.) iki vakarinių Mišių (18 val.), sekmadieniais – nuo Sumos (13 val.) iki vakaro pamaldų.

 • Švč. Sakramento adoracijos diena vyskupijos parapijose

 • Sielovados centro evangelizacijos grupės vyskupijos parapijų aplankymas

 • Gyvybės diena: balandžio 9 d. Panevėžyje

 • Pašaukimų savaitė: balandžio 9-16 d. Panevėžyje

 • Kristaus Kūno ir Kraujo šventė vyskupijos parapijose: gegužės 29 d.

 • Vyskupijos dekanatų jaunimo dienos

 • Projektas “Pasilik su mumis, Viešpatie!”, kuriame dalyvauja vyskupijos vaikai ir jaunimas:
  – piligriminės kelionės,
  – piešinių ir rašinių konkursas Eucharistijos tema,
  – maldos būreliai,
  – maldų kūrimas,
  – mokinių fotografijos paroda ir kt.