Aš bailys

AŠ BAILYS
Vikriai išsisuku nuo visų pavojų.
Juokiuos, kai dauguma juokiasi.
Keikiuos, kur dauguma keikiasi.
Tyliu, kur reikėtų kalbėti.
Niekada neišdrįstu žodžio prieš daugumą pasakyti.
Bijau.
Mano baimė kaip užkrečiama liga.
Dieve, duok man drąsos.

Žinau tiesą
ir jos nesakau.
Pažįstu Tavo meilę, bet ja negyvenu.
Tikiu Tavimi, bet mano tikėjimas negyvas.
Kalbu apie artimą, bet jo nematau.
Vergauju pinigui ir nesigėdžiu.
Girdžiu apie badą, bet tai manęs nejaudina.
Juk taip neturi būti.
Ar galima mane vadinti krikščioniu?