Aš norėčiau paklausti

Aš norėčiau paklausti savęs ir kitų: kodėl pasaulyje dėl menkiausios priežasties kyla neapykanta vienų kitiems? Net brolis pakelia ranką prieš brolį. Kodėl dėl to įsiliepsnoja viską naikinantis karas? Kam ta siena tarp manęs ir tavęs, tarp vargšo ir turtingo, tarp dvasininko ir pasauliečio? Kam visa tai? Kodėl atstumiamas silpnesnis brolis? Juk jis priklauso tai pačiai Kristaus šeimai. Jis yra mūsų šeimos narys.

Dabar, kai vienybės savaitė, stengiamės būti broliškesniais, stengiamės būti viena šeima. O kai praeis ši savaitė, vėl grįšime į pilką kasdienybę ir vėl tapsime tokiais, kokie buvome. Kodėl taip yra?


Duok, Viešpatie, mums visiems didžiąją Tikėjimo malonę, 
kad į visa žvelgtume tik Tavo akimis.