Dieve, padaryk mane ramybės įrankiu

DIEVE, PADARYK MANE RAMYBĖS ĮRANKIU,
kad mylėčiau ten, kur neapykanta;
kad atleisčiau ten, kur įžeidimai;
kad sutaikyčiau ten, kur ginčai;
kad sakyčiau tiesą ten, kur klaidos;
kad atneščiau tikėjimą ten, kur abejonės;
kad pažadinčiau viltį ten, kur vien neviltis;
kad užžiebčiau šviesą ten, kur tik tamsa;
kad pralinksminčiau ten, kur sielvartas.

O kad nesiekčiau būti paguostas, bet guosčiau;
o kad nesiekčiau būti suprastas, bet suprasčiau;
o kad nesiekčiau būti mylimas, bet mylėčiau.

Nes tik nešdamas laimę kitiems, būna laimingas;
tik save užmiršdamas, laimę randą;
tik kitiems atleisdamas, sulaukia atleidimo;
tik mirdamas prisikelia amžinam gyvenimui.