Tu, Viešpatie, esi pradžia

Tu, Viešpatie, esi pradžia ir galas,
Tu, Viešpatie, —  tvirtybė ir viltis,
Tu, Viešpatie, — šiluma, kai mums taip šalta,
Tu, Viešpatie, esi ugnis!

Bažnyčia, Viešpatie, Tava Bažnyčia,
kurią Tu įsteigei auka sava, —
Tavu krauju ji apšlakstyta!
O ką mes darome su ja?

Nenorime pažinti brolio skausmo —
mes esam broliai, bet tik ne draugai.
Argi Bažnyčiai šito reikia?
Mes griaunam ją, jos būsimieji kunigai.

Palaimink, Viešpatie, mūs` širdis,
suteik kantrybės ir jėgų. 
Tegu visi tik Tavo balsą girdi
ir eina Tavo pramintu keliu!