Įrašas Paryžiaus Dievo Motinos katedros prieangyje

VIEŠPATIE,
kai būsiu alkanas,
atsiųsk ką nors, kam galėčiau duoti valgyti.

Viešpatie,
kai būsiu ištroškęs,
atsiųsk ką nors, kam galėčiau duoti atsigerti.

Viešpatie,
kai šalsiu,
atsiųsk ką nors, ką galėčiau aprengti.

Viešpatie,
kai būsiu nuliūdęs,
atsiųsk ką nors, kad galėčiau pralinksminti.

Viešpatie,
kai parkrisiu,
atsiųsk ką nors, kad padėčiau atsikelti.

Viešpatie,
kai mano našta bus per sunki,
apkrauk mane kitų naštomis.

Viešpatie,
kai trokšiu meilės,
kad mylėčiau kitus.