Kad viskas į gerą!

Kad jums žmonės šypsotųs ant vieškelio balto,
kad saulė žėrėtų virš jūsų galvų,
kad lietūs nuplautų ir kaltę, ir skausmą,
kad sniegas iškristų ant sielos žaizdų,
kad medžių viršūnėse viltys nutūptų,
kad paukščiai atskristų vieni iš namų,
kad kartais užsuktų,
kad kartais užplūstų džiaugsmingi likimai žmonių svetimų,
kad niekas ir nieko, ir niekad nebaustų,
kad niekas, gink, Dieve, nebūtų mažu,
kad viskas į gerą, kad viskas iš naujo,
kad jus tai lydėtų ir būtų kartu!