Kas aš per žmogus?

Vis iš naujo pradedu, vis iš naujo krintu į senas klaidas.
Bet Tu myli mane tokį, koks aš esu: 
silpnavalį, paviršutinišką, be minties. 

Kad tapčiau geru žemės darbininku
turiu aukoti ramybę ir patogumus.
Vis iš naujo turiu vertinti ankstesnius savo darbus,
kad padaryčiau geriau.
Tas kas nesistengia vis didesnių dalykų siekti,
sustingsta ir žūsta.
Pasaulis yra tarsi tiltas, ant kurio niekas nesustoja.