Tu sušauksi
Marija Luiza Kašnitc (Marie Luise Kaschnitz)
TU SUŠAUKSI LEGIONUS NETIKINČIŲ
ir  nepaliausi iš mūsų reikalavęs,
kad mes, tokie vargani, parodytume Tave:
tais mūsų skurdžios dvasios drabužiais,
savo tokiomis be ugnies akimis,
savo tokiomis bejėgėmis rankomis,
tomis be svajonių ir be džiaugsmo širdimis.

Ir Tu reikalausi, 
kad mes ir beširdžiai būtume Tavo meile,
nors ir šlykštūs būtume Tavo grožiu,
nors ir neramūs būtume Tavo ramybe,
nors ir bežadžiai būtume Tavo žodžiu,
nors ir tokie sunkūs būtume Tavo skrydžiu.

Ir kiekvienas turės žinoti, kad šito Tu lauki iš jo:
atomines bombas laikyti tik vaikų žaislais.
Ir kiekvienas turės ugningai šauks, kaip to pasiekti.
Ir sakys: kaip šlykštu būti suaugusiu
ir pasilikti vienam naktį.

Ir kiekvienas tada žinos: 
tai Tavo paskutinė paslaptis —
Tavo tolumas ir Tavo artumas,
Tavo pabaiga ir Tavo pradžia,
Tavo šaltis ir Tavo ugnis,
Tavo ramybė ir Tavo rūstybė.

Ir daugelį Tu padarysi 
greitesniais už mašinas ir dirbtinius žaibus,
jie skris greičiau už baimę.
Džiaugsmingai jie lėks,
pilni saldaus susitikimo, pasveikinimo.
Jie apsigyvens benamiškume
ir mylėsis išsiskyrimo slėniuose.
Ir baigsis jų mirtingumas.…