Malda
Soeren Kierkegard
Kaip galiu kalbėti apie meilę,
jei užmirštu Tave, Meilės Dieve,
kai tik iš Tavęs yra visa meilė danguje ir žemėje!
Kaip galima užmiršti Tave, kuris nieko netaupai,
bet viską iš meilės atiduodi?!
Tu tokia Meilė,
kad mylėti žmogus gali tik tiek,
kiek yra Tavyje!
Tai kaip galima kalbėti apie meilę Tave užmiršus?!
Tave, mūsų Išganytoją ir Atpirkėją,
atskleidusį, kas yra meilė,
ir save atidavusį, kad visus sutaikytum!
Kaip galima kalbėti apie meilę, užmirštant Tave, 
Meilės Dvasią?!
Nieko negaliu iš savęs, tik prisiminti Tavo meilę,
kuri liepia kitus mylėti, 
kaip save, kaip aš esu mylimas.