Neleisk man

NELEISK MAN BŪTI RAMIU:

— kol žmonės prašo kasdienės duonos ir miršta iš bado,

— kol žmonės meldžia taikos ir žūsta nuo bombų, 
  minų, granatų ir kulkų,

— kol bažnyčios kalba apie meilę ir teisingumą, 
  o pačios tarpusavy suskilę,

— kol jauni žmonės siekia išsilavinimo, 
  bet daugelyje šalių neturi tam galimybės…