Izaijas šiandien
Christa Peikert-Flaspoehler
Balsas nuskambėjo gerbūvio dykumose,
jis nuaidėjo egoizmo dykynėse,
akmenuotuose abejingumo laukuose.
Pakilo balsas ir šaukte šaukia, ir nenutyla:

 Tieskite žmoniškumo kelius!
 Per visus kalnus išlyginkite kelią pas Dievą!
 Kiekviena puikybės uola turi būti nuversta,
 kiekvienas godumo kalnas nulygintas.
 Kiekviena neapykantos dauba turi būti užpilta,
 kiekvienas savivalės griovys užverstas.

Skamba balsas virš prievartos džiunglių,
jis griaudėja virš klastos pelkių,
daužosi nežmoniškumo kateriuose.
Griaudėja balsas, šaukia, aidi:

 Nutieskite broliškumo kelius!
 išlyginkite kelią pas Dievą!
 Kiekviena nelaisvės užtvara turi būti nugriauta,
 kiekvienas pirmumo pylimas nuverstas.
 Visos spygliuotos tvoros turi išnykti,
 visi mirties įrankiai sunaikinti.

Pakyla balsas ir aidi, ir šaukia:

 Nutieskite ramybės ir taikos kelius!
 Išlyginkite kelią Dievui!