Tavo taika
H. Spaemann
Tavo taika, Viešpatie, kitokia negu mūsų vadinama taika.
Mes galvojame, kad jau taika,
kai nutyla ginklai, kai nebėra ginčų, kai gerai einasi. 
O Tu nori, kad kiekvienam žmogui ir kiekvienai tautai būtų gera, 
kad visi gyventų taikoje-ramybėje — be ligų, be alkio, be vargo.
Duok taiką didesnę už tą, kurią mes galime pasiekti.
Kad mes pradėtume taiką kurti jau prie savo durų.
Taika juk nėra tyla tarp dviejų mūšių. 
Taika eina iš širdies į širdį, 
iš tautos į tautą. 

Ar tai eina iš tavo širdies? Ar tu esi taikos nešėjas?