Tavo Dvasią pažįstu

TAVO DVASIĄ PAŽĮSTU,
kai kaltinamas tyliu, nors galiu apsiginti;
kai atleidžiu nepelnytas skriaudas 
ir tas tylus atleidimas laikomas savaime suprantamu;
kai aukojuosi, nelaukdamas padėkos, pripažinimo 
ir netgi vidinio pasitenkinimo;
kai elgiuos pagal savo sąžinę nors dėl to teks nukentėti;
kai neatsisakau meilės net tada kai mano meilė beprasmė, 
tarsi šokimas į bedugnę;
kai darau gera, nesitikėdamas nei atsiliepimo, 
nei padėkos, nei supratimo.