Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai

Panevėžio vyskupijoje yra 6 moterų vienuolijos. Dievo Apvaizdos seserų kongregacija turi čia generalinius savo namus. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija turi čia savo provinciją. O kitos kongregacijos – tik namus. Visos moterų vienuolijos turi bendrą tikslą – liudyti Kristų žmonėms ir skelbti Jo Evangeliją. Seserys darbuojasi vyskupijos kurijoje, įvairių parapijų mokyklose, ligoninėse, senelių bei vaikų namuose, bendrabučiuose, vadovauja jaunimo organizacijoms.