Šventosios mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija
(popiežiaus teisių)
Danutės g. 7
LT-36235 Panevėžys
Tel. (45) 433512, mob. 8-612-76243
www.santacaterina.lt

Namų vyresnioji – ses. M. Julita ŽEMELIAUSKAITĖ

Centriniai namai: Kaunas, P. Dovydaičio g. 27, tel./fax. (37) 799988.

Charizma: sužadėtinės meilės ryšys su Jėzumi Kristumi „Kaip Dievas nori“.

Misija: tarnavimas broliams ir seserims atsiliepiant į šių dienų poreikius sveikatos apsaugos, krikščioniško auklėjimo, socialinio ir pastoracinio darbo srityse.

Šūkis: „Kaip Dievas nori!“ Tuo gyveno įkūrėja, tuo gyvename ir mes.

Kongregacija įkurta 1571 m. Braunsberge (Tuometinė Vokietijos teritorija, dabartinė Lenkija). Būdama 19 metų, Dievo malonės apšviesta, steigėja Regina Protman paliko tėvų namus ir įkūrė vienuolinę seserų bendruomenę, pasišventusią maldai ir tarnystei artimui. Į tikrovę Regina žiūrėjo atmerktomis akimis ir Jėzų, kaip savo širdies ir sielos Sužadėtinį, mylėjo ne tik žodžiais, bet ir darbais. Netrukus prie jos prisijungė vis augantis būrelis merginų. Seserys mieste slaugė ligonius ir prie vienuolyno atidarė mokyklėlę mergaitėms – visa tai buvo didelė naujiena to meto moterų vienuolijų istorijoje, nes tuo laikmečiu moterų vienuolijos buvo tik uždaros (klauzūrinės - kontempliatyvios) ir negalėjo plėtoti veiklos už vienuolijos ribų. 1999 m. Regina Protman paskelbta palaimintąja. Šiuo metu Romoje vyksta tolimesnis jos paskelbimo šventąja procesas.

Lietuvoje kotrynietės nuo 1645 m., jas į Lietuvą pasikvietė vysk. Jurgis Tiškevičius. Pirmasis skyrius buvo įkurtas Krakėse (Kėdainių raj.). Kai sovietų kariai išvarė seseris iš vienuolyno, jos gyvenimui glaudėsi kas kur. Taip, 1949-aisiais kelios seserys atsirado Panevėžyje ir iki nepriklausomybės, savo vienuolinį gyvenimą gyveno pogrindyje.

Lietuvoje šiuo metu yra 21 sesuo. 19 – amžinų įžadų, 2 – laikinų.

Centriniai namai yra Kaune. Dar seserys gyvena Panevėžyje, Ukmergėje, Krakėse, Kupiškyje, Vilniuje ir Mažeikiuose.

Panevėžio vyskupijoje gyvena 9 seserys: 7 Panevėžyje, 2 Kupiškyje.

Esame tarptautinė kongregacija. Centriniai namai - Grottaferratoje (Italija - Roma). Mus, gyvenančias ir dirbančias Dievo garbei, galite sutikti: Vokietijoje, Brazilijoje (Petropolio provincija ir Novo Hamburgo), Lenkijoje. Seserys taip pat apaštalauja Baltarusijoje. Prieš 30 metų misijas pradėjome Afrikoje, o 2007 metais atidarėme misijų skyrių ir mokyklą Azijoje, Filipinuose. 2014 metais – naują bendruomenę Haityje. Pasaulyje iš viso yra 600 seserų kotryniečių.

Atsidavusios Dievo valiai, ištikimos šūkiui „Kaip Dievas nori!“ kasdieniniame gyvenime stengiamės būti atviros laiko ženklams ir išlaikyti steigėjos - Motinos Reginos dvasią ir charizmą. Mums, kaip vienuolinei šeimai, svarbus bendruomeninis gyvenimas, į kurį Jėzus pašaukė ką norėjo, kada norėjo ir kaip norėjo. Svarbi malda, misija ir dar

Charizma: Liudyti sužadėtinės meilės ryšį su Jėzumi Kristumi, gyvenant įkūrėjos šūkiu „Kaip Dievas nori“.

Veikla:Veikla: tarnavimas broliams ir seserims atsiliepiant į šių dienų poreikius sveikatos apsaugos, krikščioniško auklėjimo, socialinio-pastoracinio darbo srityse. Mums svarbu tai, kad ir toliau išliktume atviros, mylinčios ir patarnaujančios ne tik Dievui, bet ir žmonėms. Dirbame mokyklose, su ateitininkais, atsakingos už adoracijų ir procesijų organizavimą; prisidedame organizuojant stovyklas, įvairius kursus, dalyvaujame parapijos gyvenime; susitinkame su žmonėmis dvasiniams pokalbiams ir dvasiniam palydėjimui tiek rekolekcijų metu, tiek kasdienybėje. Dirbame šv. Juozapo globos namuose, buriame savanorius, kurie dovanoja laiką bendravimui su ligoniais. Bendradarbiaujame su Panevėžio Krikščioniško Gyvenimo bendruomene, katalikiškuoju „Gintarėlio darželiu“, Gyvojo Rožinio Draugija, Vyskupijos katechetikos centru ir kt.