Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacija
(popiežiaus teisių)

Vienuoliniai namai:

Medžiotojų g. 62
LT-37176 Panevėžys
Tel.: (45) 45 40 52
El. paštas: c.puertadelaaurora@servidoras.org

Namų vyresnioji – ses. Marija Ostra Brama Ludka


Centriniai namai:
Via Castelbarco 12, I-00148 Roma, Italia
tel. (+39) (06) 651 927 535
el. paštas: sec.generalicia@servidoras.org
www.servidoras.org


Charizma: kultūros evangelizacija; pratęsti Žodžio Įsikūnijimą „kiekviename žmoguje, visame žmoguje ir visose žmogaus raiškose“.

Misija: skelbti Evangeliją visiems žmonėms, kad Evangelijos galia prasiskverbtų, permainytų ir pripildytų žmonių mąstymą, sprendimus, vertybes, gaires, įkvėpimo šaltinius, žmonijos gyvenimo būdus bei elgesio normas, kad žmonės galėtų gyventi pagal Evangelijos mokymą, kad kiekvienas žmogus būtų kaip naujas Kristaus įsikūnijimas. Užsiima krikščioniškuoju vaikų ir jaunimo auklėjimu pagal šv. Jono Bosko metodą, vadinamą „oratorija“; gailestingumo darbais su stokojančiais (vaikai, neįgalūs ir pagyvenę žmonės, vienišos motinos, ligoniai) globos namuose, vadinamuose „Gailestingumo miesteliais“; Šventojo Rašto, teologijos, šventųjų Tėvų, liturgijos, katekizmo, ekumenizmo mokymu ir dėstymu; tarnauja parapijose ir bendradarbiauja su Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos misionieriais.