Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (PAMI)
(neabituota, popiežiaus teisių)

Vienuoliniai namai:

1. Sodų g. 10
LT–35209 Panevėžys
Tel. (45) 431602
Namų vyresnioji – ses. Zita PRAKAITĖ

Marijos tarnaičių kongregacija (neabituota, popiežiaus teisių) įkurta 1878 m. Lenkijoje. Tai viena iš daugelio kongregacijų įsteigtų pal. t. Honorato (kapucino).

Kongregacijos tikslas – religinių žinių skleidimas vaikų ir jaunimo tarpe, krikščioniškos sąžinės formavimas bei dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse.

Kongregacijos charizma – slaptas (be išorinio ženklo) Kristaus ir jo tyriausios Motinos gyvenimo sekimas bei džiugus tarnavimas artimui.

Lietuvos provincija įkurta 1923 m. vasario 8 dieną, o šios provincijos įsteigėja – motina Margarita Rimkevičaitė.

Iki 1940 m. seserys įsteigė ir sėkmingai dirbo Mergaičių amatų ir namų ruošos mokyklose Panevėžyje, Tauragėje, Rokiškyje, o taip pat Žemės ūkio mokykloje Adakave, vaikų darželiuose Palangoje ir Panevėžyje, Mergaičių globos namuose Kaune bei vaikų prieglaudoje Girėnuose. 1940 m. tarybinei valdžiai okupavus Lietuvą buvo nacionalizuoti vienuolijai priklausantys pastatai, seserys išvarytos iš nuosavų namų, atleistos iš įstaigų. Tuo laiku daug seserų dirbo parapijose vargonininkėmis, procesijų vadovėmis, slapta ruošė vaikus, jaunimą bei suaugusiuosius sakramentams, organizavo katalikiškus renginius.

Atkūrus Nepriklausomybę 1993 m. seserys atgavo centrinius namus Panevėžyje. Čia organizuojami įvairūs jaunimo susitikimai, kursai, rekolekcijos, maldos grupelės. Kiekvieną ketvirtadienį visą dieną vyksta Švč. Sakramento adoracija. Taip pat seserys atsiliepė į Bažnyčios kvietimą organizuoti Panevėžyje nuolatinę adoraciją. Eucharistinį Jėzų seserys kartu su pasauliečiais įsipareigojo adoruoti antradieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 19 iki 7 val.

Sesuo Aušra Kuodytė iš Panevėžio vyskupijos 2002 m. išvyko darbuotis į misijas, į Afriką. Panevėžio vyskupijoje seserys dirba tikybos mokytojomis, auklėtojomis; organizuoja jaunimui vasaros stovyklas, rekolekcijas bei pačios joms vadovauja; praveda suaugusiųjų katechezę; prisideda prie dvasinio parapijų augimo, būdamos įvairių maldos grupelių vadovėmis. Keletas seserų dirba parapijose bažnyčių tvarkytojomis, puošėjomis, skalbėjomis, medicinos įstaigose bei vyskupijos kurijoje.