Tiberiados bendruomenė

Baltriškių Tiberiados bendruomenės vienuolynas

Baltriškių k.
LT-32234 Zarasų r.
Tel./faks. (385) 43694
(Patogiausia skambinti 9–9.30 val., 20.30–21 val.)
svetainės adresas:www.tiberiade.lt

Vyresnysis – br. Francois BOURGOIS

Įkūrėjas – brolis Marc PIRET
Fraternite de Tiberiade
B5580 Lavaux- Sainte-Anne, Belgique

Tiberiados istorija prasidėjo mažame Lavaux-Sainte-Anne kaimelyje, Belgijos pietuose. Brolis Morkus, Tiberiados bendruomenės įkūrėjas, pasirinko Palestinoje, Genezarete, esančio ežero pavadinimą – Tiberiada. 1979 m. balandį „gimė“ Tiberiados bendruomenė.

Bendruomenės dvasingumas kilo iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Teresės iš Lisieux mokymų. Bendruomenės gyvenime svarbiausia malda, broliškos meilės puoselėjimo ir jaunimo bei šeimų katalikiškas ugdymas. Broliai ir seserys reguliariai keliauja po kaimus, mokyklas ir parapijas, lanko šeimas. Bendruomenės tikslas – dovanoti Bažnyčiai šventų šeimų. Bendruomenės iniciatyva daugelyje Lietuvos miestų įsikūrusios Šv. Damijono maldos grupės – vieną kartą per savaitę susirenkantys melstis jaunuoliai.

Šiandien daugiau nei keturiasdešimt brolių ir seserų iš Belgijos, Prancūzijos, Kinijos, Latvijos ir Lietuvos atsiliepė į Kristaus kvietimą: „Sek paskui mane!“ šioje bendruomenėje.