Kunigų taryba

Kunigų taryba – tai grupė kunigų, kurie atstovauja visiems vyskupijos kunigams. Kunigų taryba, turėdama patariamąjį balsą, padeda vyskupui valdyti vyskupiją visose srityse.

Panevėžio vyskupijos kunigų tarybą sudaro 14 kunigų, iš kurių 7 yra konsultoriai.

Konsultoriai:

 • kan. Petras BANIULIS,
 • kun. lic. Saulius ČERNIAUSKAS,
 • kun. lic. Henrikas KALPOKAS,
 • kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS,
 • kun. mgr. Jonas MORKVĖNAS,
 • kun. lic. Eugenijus STYRA,
 • kun. dr. Romualdas ZDANYS.

Kiti tarybos nariai:

 • kan. lic. Saulius FILIPAVIČIUS,
 • kun. dr. Gediminas JANKŪNAS,
 • kun. mgr. Aivaras KECORIUS,
 • kan. Povilas MIŠKINIS,
 • kun. mgr. Laimonas NEDVECKAS,
 • kun. Algis NEVERAUSKAS,
 • kun. mgr. Audrius VOGULIS.