Kunigai

Panevėžio vyskupui talkina 84 kunigai, 3 kunigai vienuoliai, 6 kunigai darbuojasi už vyskupijos ribų.


  Kunigai, dirbantys parapijose

 1. kun. mgr. ANDŽEJEVSKI Pavel Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas
 2. kun. AVELLANEDA Domingo IVE Pumpėnai, Krikliniai
 3. kun. BALSYS Kostas Pabiržė, Geidžiūnai
 4. kan. BANIULIS Petras Anykščiai, Dabužiai
 5. kun. lic. BANYS Ričardas Vadokliai, Lėnas, Šilai
 6. kun. BARTKEVIČIUS Povilas Biržai
 7. kun. lic. BLOŠKIS Vidmantas Subačius (stotis), Subačius (miestelis)
 8. kun. BUČELIS Jonas Užpaliai
 9. kun. CHARUE Gilles (Tiberiados bendruomenė) Baltriškės
 10. g. kan. CUKURAS Vilnis Viktoras Smilgiai
 11. kun. lic. ČERNIAUSKAS Saulius Kurijos Kancleris
 12. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 13. kun. ČIŠKAUSKAS Feliksas Zarasai
 14. kun. mgr. DAGELIS Vytautas Antazavė, Aviliai, Imbradas
 15. kun. lic. DAUKNYS Algirdas Berčiūnai
 16. kan. lic. FILIPAVIČIUS Saulius Troškūnai, Raguvėlė, Surdegis
 17. kun. dr. GUDELIS Rimantas Antašava, Salamiestis
 18. kun. GURKLYS Kazimieras Kęstutis Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
 19. kun. teol. dr. JANKŪNAS Gediminas Krekenava, Upytė, Vadaktėliai
 20. kan. JANULIS Juozas Raguva, Traupis
 21. kun. lic. JASĖNAS Justas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 22. kun. JUOZĖNAS Povilas Kazliškis
 23. kun. JUŠKĖNAS Vydas Zarasai, Degučiai
 24. kun. KALPOKAS Henrikas Pasvalys, Daujėnai
 25. kun. KALVAITIS Saulius Daugailiai, Vajasiškis
 26. kun. KARECKAS Vidmantas Papilys, Kvetkai, Kupreliškis
 27. kun. lic. KASPERAVIČIUS Albertas Pandėlys, Panemunis, Skapiškis
 28. kun. KAUNIETIS Rimantas Panevėžio katedra
 29. kun. KAVALIAUSKAS Remigijus Utenos Dievo Apvaizdos parapija, Tauragnai
 30. kun. KAZLAUSKAS Raimondas Naujamiestis, Ėriškiai, Uliūnai
 31. kun. mgr. KECORIUS Aivaras Juodupė, Onuškis, Lukštai
 32. kun. lic. KERAS Saulius Krinčinas, Gulbinėnai
 33. kun. KLEZYS Povilas Spitrėnai, Biliakiemis, Sudeikiai
 34. kan. KRUMPLIAUSKAS Stanislovas Dusetos, Antalieptė
 35. kun. mgr. KUČINSKAS Mindaugas Kupiškis, Alizava, Palėvenėlė
 36. kun. mgr. KUMELIS Saulius Šimonys, Adomynė
 37. g. kan. KUODIS Juozapas Panevėžio katedra
 38. kun. LINDA Leonas Jūžintai, Rageliai
 39. kun. LIUIMA Virgilijus Joniškėlis, Pušalotas
 40. kun. lic. MAKSVYTIS Simas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 41. kun. mgr. MATIUKAS Dainius Rokiškis
 42. kan. jubil. MIŠKINIS Povilas Pasvalys
 43. kun. mgr. MORKVĖNAS Jonas Karsakiškis, Geležiai
 44. kun. mgr. NEDVECKAS Laimonas Obeliai, Kriaunos, Aleksandravėlė
 45. kun. NEVERAUSKAS Algis Biržai, Nemunėlio Radviliškis
 46. kun. NOVIKAS Eimantas Rokiškis, Panemunėlis
 47. kun. PALEPŠYS Kęstutis Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
 48. kun. mgr. PALIUKĖNAS Tomas Panevėžio katedra
 49. kun. mgr. PAPIRTIS Nerijus Pasvalys
 50. kun. PETKŪNAS Algimantas Vaškai, Skrebotiškis, Grūžiai
 51. kun. jubil. PIPIRAS Albinas Pušalotas
 52. kun. PRANSKŪNAS Salvijus Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 53. kun. mgr. PUŠKO Alfredas Ramygala
 54. kan. jubil. RABAŠAUSKAS Vladas Kupiškis, Palėvenė
 55. kun. RIMKUS Rimantas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 56. g. kan. RINKEVIČIUS Edmundas Vabalninkas
 57. kun. SIMONAITIS Aurelijus Troškūnai
 58. kun. SIMONAVIČIUS Raimundas Svėdasai, Debeikiai
 59. kun. STALERONKA Eugenijus Vyžuonos
 60. kun. STANKEVIČIUS Vincentas Rokiškis
 61. kun. SUDENTAS Sigitas Alanta, Skiemonys
 62. g. kan. jubil. SVIRSKIS Povilas Utenos Dievo Apvaizdos parapija
 63. kun. ŠAKINIS Mindaugas Anykščiai
 64. kun. lic. ŠIMUKĖNAS Virginijus Čedasai, Suvainiškis, Žiobiškis
 65. g. kan. jubil. ŠLAPELIS Bronius Tauragnai
 66. kun. lic. ŠUKYS Andrius Kamajai, Duokiškis, Salos
 67. ats. kpt. kun. TAMOŠIŪNAS Jonas Saločiai, Smilgiai, Kyburiai
 68. g. kan. jubil. TAMULIONIS Pranas Benediktas Paįstrys, Spirakiai
 69. kun. TAMULIONIS Stasys Leliūnai, Pakalniai, Burbiškis
 70. kun. TAUČKĖLA Virginijus Andrioniškis, Inkūnai, Viešintos
 71. kun. mgr. Žilvinas TREINYS Utenos Dievo Apvaizdos parapija
 72. kun. TROICKIS Eugenijus Panevėžio katedra
 73. kun. mgr. TUBELIS Egidijus Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 74. kun. jubil. UŽDAVINYS Sigitas Skiemonys
 75. kun. VIJEIKIS Egidijus Salakas, Švedriškė, Daunoriai
 76. kun. VISOCKIS Rimantas Miežiškiai, Velykiai, Velžys
 77. kun. mgr. VOGULIS Audrius Truskava, Ančiškis
 78. kun. dr. ZDANYS Romualdas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Oficiolas, Ekonomas
 79. kun. ZULONAS Antanas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 80. kun. ŽELVYS Ernestas Biržai
 81. Kunigai už vyskupijos ribų

 82. kun. Vladas JACKŪNAS gyvena Pilnų namų bendruomenėje
  1955 03 13 * 1985 06 02 * 2015 05
  Parko g. 3, Panaros k., Merkinės sen., 65320 Varėnos r.
 83. kun. mgr. KODIS Vitalijus Studijuoja Romoje
  1982 03 22 * 2011 05 15 * 2014 06 25
  El. paštas: v.kodis@inbox.lt
 84. mons. dr. MAKRICKAS Rolandas Dirba Apaštalinėje Nunciatūroje Gabon 1972 01 31 * 1996 07 20 * 2017
  Boulevard Monseigneur Bessieux, 1324 Libreville, B.P. 20330 GABON, tel. (+241) 01.74.45.41
 85. kun. Paulius MALIŠKA Dirba Kanadoje
  1959 05 16 1988 05 29 2009 09 01
  St. Casimir Lithuanian Church, 3426 rue Parthenais, Montreal PQ H2K 3T7, tel. (+) 514 521 9930
 86. kan. bažn. ir civ., italų teisės dr., teol. lic. PUKENIS Robertas Dievo tarno kun. A. Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius (reziduoja Kauno arkivyskupijoje)
  1955 07 23 * 1979 05 27 * 2008 08 07
  K. Baršausko g. 70–17, 44174 Kaunas, tel. (37) 35 25 23, mob. tel. (640) 24 480, el. paštas: rev.pukenis@takas.lt
 87. prel. jubil. STAŠKEVIČIUS Jonas Dirba Kanadoje
  1936 11 26 * 1962 12 22 * 1997 03 07
  Lithunian Martyrs' Parish, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2, tel. (+1) 905 277 4320
 88. kun. STAŠKEVIČIUS Vytautas Dirba Kanadoje
  1945 11 28 * 2001 06 17 *
  Lithunian Martyrs' Parish, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2, tel. (+1) 905 277 4320
 89. kun. dr. VEILENTAS Virginijus Dirba Kariuomenės Ordinariate
  1961 03 01 * 1985 04 14 * 2005 04 07
  mob. tel. (687) 00 874, el. paštas: veilentas@hotmail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 90. Atskiroms bažnyčioms nepriskirti kunigai

  a.a.kun. jubil. SABALIAUSKAS Pranas OPS

 91. mons. jubil. ANTANAVIČIUS Juozapas Gyvena Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose; 1931 04 18 * 1954 09 12; mob. tel. (696) 42 747
 92. kun. lic. STYRA Eugenijus Vyskupo generalvikaras
 93. Katedros a. 7-5, 35240 Panevėžys, mob. tel. (652) 85 510