Kunigai

Panevėžio vyskupui talkina 84 kunigai, 3 kunigai vienuoliai, 6 kunigai darbuojasi už vyskupijos ribų.


  Kunigai, dirbantys parapijose

 1. kun. mgr. ANDŽEJEVSKI Pavel Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas
 2. apašt. prot. jubil. ANTANAITIS Bronius Panevėžio Katedra
 3. mons. jubil. ANTANAVIČIUS Juozapas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 4. kun. AVELLANEDA Domingo IVE Pumpėnai, Krikliniai
 5. kun. BALSYS Kostas Pabiržė, Geidžiūnai
 6. kan. BANIULIS Petras Anykščiai, Dabužiai
 7. kun. lic. BANYS Ričardas Vadokliai, Lėnas, Šilai
 8. kun. BARTKEVIČIUS Povilas Biržai
 9. kun. lic. BLOŠKIS Vidmantas Subačius (stotis), Subačius (miestelis)
 10. kun. BUČELIS Jonas Užpaliai
 11. kun. CHARUE Gilles (Tiberiados bendruomenė) Baltriškės
 12. g. kan. CUKURAS Vilnis Viktoras Smilgiai
 13. kun. lic. ČERNIAUSKAS Saulius Kurijos Kancleris
 14. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 15. kun. ČIŠKAUSKAS Feliksas Zarasai
 16. kun. mgr. DAGELIS Vytautas Antazavė, Aviliai, Imbradas
 17. kun. lic. DAUKNYS Algirdas Berčiūnai
 18. kan. lic. FILIPAVIČIUS Saulius Troškūnai, Raguvėlė, Surdegis
 19. kun. dr. GUDELIS Rimantas Antašava, Salamiestis
 20. kun. GURKLYS Kazimieras Kęstutis Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
 21. kun. teol. dr. JANKŪNAS Gediminas Krekenava, Upytė, Vadaktėliai
 22. kan. JANULIS Juozas Raguva, Traupis
 23. kun. lic. JASĖNAS Justas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 24. kun. JUOZĖNAS Povilas Kazliškis
 25. kun. JUŠKĖNAS Vydas Zarasai, Degučiai
 26. kun. KALPOKAS Henrikas Pasvalys, Daujėnai
 27. kun. KALVAITIS Saulius Daugailiai, Vajasiškis
 28. kun. KARECKAS Vidmantas Papilys, Kvetkai, Kupreliškis
 29. kun. lic. KASPERAVIČIUS Albertas Pandėlys, Panemunis, Skapiškis
 30. kun. KAUNIETIS Rimantas Panevėžio katedra
 31. kun. KAVALIAUSKAS Remigijus Utenos Dievo Apvaizdos parapija, Tauragnai
 32. kun. KAZLAUSKAS Raimondas Naujamiestis, Ėriškiai, Uliūnai
 33. kun. mgr. KECORIUS Aivaras Juodupė, Onuškis, Lukštai
 34. kun. lic. KERAS Saulius Krinčinas, Gulbinėnai
 35. kun. KLEZYS Povilas Spitrėnai, Biliakiemis, Sudeikiai
 36. kan. KRUMPLIAUSKAS Stanislovas Dusetos, Antalieptė
 37. kun. mgr. KUČINSKAS Mindaugas Kupiškis, Alizava, Palėvenėlė
 38. kun. mgr. KUMELIS Saulius Šimonys, Adomynė
 39. g. kan. KUODIS Juozapas Panevėžio katedra
 40. kun. LINDA Leonas Jūžintai, Rageliai
 41. kun. LIUIMA Virgilijus Joniškėlis, Pušalotas
 42. kun. lic. MAKSVYTIS Simas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 43. kun. mgr. MATIUKAS Dainius Rokiškis
 44. kan. jubil. MIŠKINIS Povilas Pasvalys
 45. kun. mgr. MORKVĖNAS Jonas Karsakiškis, Geležiai
 46. kun. mgr. NEDVECKAS Laimonas Obeliai, Kriaunos, Aleksandravėlė
 47. kun. NEVERAUSKAS Algis Biržai, Nemunėlio Radviliškis
 48. kun. NOVIKAS Eimantas Rokiškis, Panemunėlis
 49. kun. PALEPŠYS Kęstutis Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
 50. kun. mgr. PALIUKĖNAS Tomas Panevėžio katedra
 51. kun. mgr. PAPIRTIS Nerijus Pasvalys
 52. kun. PETKŪNAS Algimantas Vaškai, Skrebotiškis, Grūžiai
 53. kun. jubil. PIPIRAS Albinas Pušalotas
 54. kun. PRANSKŪNAS Salvijus Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 55. kun. mgr. PUŠKO Alfredas Ramygala
 56. kan. jubil. RABAŠAUSKAS Vladas Kupiškis, Palėvenė
 57. kun. RIMKUS Rimantas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 58. g. kan. RINKEVIČIUS Edmundas Vabalninkas
 59. kun. SIMONAITIS Aurelijus Troškūnai
 60. kun. SIMONAVIČIUS Raimundas Svėdasai, Debeikiai
 61. kun. STALERONKA Eugenijus Vyžuonos
 62. kun. STANKEVIČIUS Vincentas Rokiškis
 63. kun. SUDENTAS Sigitas Alanta, Skiemonys
 64. g. kan. jubil. SVIRSKIS Povilas Utenos Dievo Apvaizdos parapija
 65. kun. ŠAKINIS Mindaugas Anykščiai
 66. kun. lic. ŠIMUKĖNAS Virginijus Čedasai, Suvainiškis, Žiobiškis
 67. g. kan. jubil. ŠLAPELIS Bronius Tauragnai
 68. kun. lic. ŠUKYS Andrius Kamajai, Duokiškis, Salos
 69. ats. kpt. kun. TAMOŠIŪNAS Jonas Saločiai, Smilgiai, Kyburiai
 70. g. kan. jubil. TAMULIONIS Pranas Benediktas Paįstrys, Spirakiai
 71. kun. TAMULIONIS Stasys Leliūnai, Pakalniai, Burbiškis
 72. kun. TAUČKĖLA Virginijus Andrioniškis, Inkūnai, Viešintos
 73. kun. mgr. Žilvinas TREINYS Utenos Dievo Apvaizdos parapija
 74. kun. TROICKIS Eugenijus Panevėžio katedra
 75. kun. mgr. TUBELIS Egidijus Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 76. kun. jubil. UŽDAVINYS Sigitas Skiemonys
 77. kun. VIJEIKIS Egidijus Salakas, Švedriškė, Daunoriai
 78. kun. VISOCKIS Rimantas Miežiškiai, Velykiai, Velžys
 79. kun. mgr. VOGULIS Audrius Truskava, Ančiškis
 80. kun. dr. ZDANYS Romualdas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Oficiolas, Ekonomas
 81. kun. ZULONAS Antanas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 82. kun. ŽELVYS Ernestas Biržai
 83. Kunigai už vyskupijos ribų

 84. kun. Vladas JACKŪNAS gyvena Pilnų namų bendruomenėje
  1955 03 13 * 1985 06 02 * 2015 05
  Parko g. 3, Panaros k., Merkinės sen., 65320 Varėnos r.
 85. kun. mgr. KODIS Vitalijus Studijuoja Romoje
  1982 03 22 * 2011 05 15 * 2014 06 25
  El. paštas: v.kodis@inbox.lt
 86. mons. dr. MAKRICKAS Rolandas Dirba Apaštalinėje Nunciatūroje Gabon 1972 01 31 * 1996 07 20 * 2017
  Boulevard Monseigneur Bessieux, 1324 Libreville, B.P. 20330 GABON, tel. (+241) 01.74.45.41
 87. kun. Paulius MALIŠKA Dirba Kanadoje
  1959 05 16 1988 05 29 2009 09 01
  St. Casimir Lithuanian Church, 3426 rue Parthenais, Montreal PQ H2K 3T7, tel. (+) 514 521 9930
 88. kan. jubil. MASYS Vytautas Gyvena Raseinių raj., Ariogala, Dubysos g. 28; 1931 03 24 * 1354 09 12 * nuo 2013 išleistas gydytis
 89. kan. bažn. ir civ., italų teisės dr., teol. lic. PUKENIS Robertas Dievo tarno kun. A. Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius (reziduoja Kauno arkivyskupijoje)
  1955 07 23 * 1979 05 27 * 2008 08 07
  K. Baršausko g. 70–17, 44174 Kaunas, tel. (37) 35 25 23, mob. tel. (640) 24 480, el. paštas: rev.pukenis@takas.lt
 90. prel. jubil. STAŠKEVIČIUS Jonas Dirba Kanadoje
  1936 11 26 * 1962 12 22 * 1997 03 07
  Lithunian Martyrs' Parish, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2, tel. (+1) 905 277 4320
 91. kun. STAŠKEVIČIUS Vytautas Dirba Kanadoje
  1945 11 28 * 2001 06 17 *
  Lithunian Martyrs' Parish, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2, tel. (+1) 905 277 4320
 92. kun. dr. VEILENTAS Virginijus Dirba Kariuomenės Ordinariate
  1961 03 01 * 1985 04 14 * 2005 04 07
  mob. tel. (687) 00 874, el. paštas: veilentas@hotmail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 93. Atskiroms bažnyčioms nepriskirti kunigai

  a.a.kun. jubil. SABALIAUSKAS Pranas OPS

 94. kun. lic. STYRA Eugenijus Vyskupo generalvikaras
 95. Katedros a. 7-5, 35240 Panevėžys, mob. tel. (652) 85 510