Kunigai

Panevėžio vyskupui talkina 84 kunigai, 3 kunigai vienuoliai, 6 kunigai darbuojasi už vyskupijos ribų.


  Kunigai, dirbantys parapijose

 1. kun. mgr. ANDŽEJEVSKI Pavel Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas
 2. apašt. prot. jubil. ANTANAITIS Bronius Panevėžio Katedra
 3. kun. AVELLANEDA Domingo IVE Pumpėnai, Krikliniai
 4. kun. BALSYS Kostas Pabiržė, Geidžiūnai
 5. kan. BANIULIS Petras Anykščiai, Dabužiai
 6. kun. lic. BANYS Ričardas Vadokliai, Lėnas, Šilai
 7. kun. BARTKEVIČIUS Povilas Biržai
 8. kun. lic. BLOŠKIS Vidmantas Subačius (stotis), Subačius (miestelis)
 9. kun. BUČELIS Jonas Užpaliai
 10. kun. CHARUE Gilles (Tiberiados bendruomenė) Baltriškės
 11. g. kan. CUKURAS Vilnis Viktoras Smilgiai
 12. kun. lic. ČERNIAUSKAS Saulius Kurijos Kancleris
 13. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 14. kun. ČIŠKAUSKAS Feliksas Zarasai
 15. kun. mgr. DAGELIS Vytautas Antazavė, Aviliai, Imbradas
 16. kun. lic. DAUKNYS Algirdas Berčiūnai
 17. kan. lic. FILIPAVIČIUS Saulius Troškūnai, Raguvėlė, Surdegis
 18. kun. dr. GUDELIS Rimantas Antašava, Salamiestis
 19. kun. GURKLYS Kazimieras Kęstutis Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
 20. kun. teol. dr. JANKŪNAS Gediminas Krekenava, Upytė, Vadaktėliai
 21. kan. JANULIS Juozas Raguva, Traupis
 22. kun. lic. JASĖNAS Justas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 23. kun. JUOZĖNAS Povilas Kazliškis
 24. kun. JUŠKĖNAS Vydas Zarasai, Degučiai
 25. kun. KALPOKAS Henrikas Pasvalys, Daujėnai
 26. kun. KALVAITIS Saulius Daugailiai, Vajasiškis
 27. kun. KARECKAS Vidmantas Papilys, Kvetkai, Kupreliškis
 28. kun. lic. KASPERAVIČIUS Albertas Pandėlys, Panemunis, Skapiškis
 29. kun. KAUNIETIS Rimantas Panevėžio katedra
 30. kun. KAVALIAUSKAS Remigijus Utenos Dievo Apvaizdos parapija, Tauragnai
 31. kun. KAZLAUSKAS Raimondas Naujamiestis, Ėriškiai, Uliūnai
 32. kun. mgr. KECORIUS Aivaras Juodupė, Onuškis, Lukštai
 33. kun. lic. KERAS Saulius Krinčinas, Gulbinėnai
 34. kun. KLEZYS Povilas Spitrėnai, Biliakiemis, Sudeikiai
 35. kan. KRUMPLIAUSKAS Stanislovas Dusetos, Antalieptė
 36. kun. mgr. KUČINSKAS Mindaugas Kupiškis, Alizava, Palėvenėlė
 37. kun. mgr. KUMELIS Saulius Šimonys, Adomynė
 38. g. kan. KUODIS Juozapas Panevėžio katedra
 39. kun. LINDA Leonas Jūžintai, Rageliai
 40. kun. LIUIMA Virgilijus Joniškėlis, Pušalotas
 41. kun. lic. MAKSVYTIS Simas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 42. kun. mgr. MATIUKAS Dainius Rokiškis
 43. kan. jubil. MIŠKINIS Povilas Pasvalys
 44. kun. mgr. MORKVĖNAS Jonas Karsakiškis, Geležiai
 45. kun. mgr. NEDVECKAS Laimonas Obeliai, Kriaunos, Aleksandravėlė
 46. kun. NEVERAUSKAS Algis Biržai, Nemunėlio Radviliškis
 47. kun. NOVIKAS Eimantas Rokiškis, Panemunėlis
 48. kun. PALEPŠYS Kęstutis Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
 49. kun. mgr. PALIUKĖNAS Tomas Panevėžio katedra
 50. kun. mgr. PAPIRTIS Nerijus Pasvalys
 51. kun. PETKŪNAS Algimantas Vaškai, Skrebotiškis, Grūžiai
 52. kun. jubil. PIPIRAS Albinas Pušalotas
 53. kun. PRANSKŪNAS Salvijus Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 54. kun. mgr. PUŠKO Alfredas Ramygala
 55. kan. jubil. RABAŠAUSKAS Vladas Kupiškis, Palėvenė
 56. kun. RIMKUS Rimantas Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
 57. g. kan. RINKEVIČIUS Edmundas Vabalninkas
 58. kun. SIMONAITIS Aurelijus Troškūnai
 59. kun. SIMONAVIČIUS Raimundas Svėdasai, Debeikiai
 60. kun. STALERONKA Eugenijus Vyžuonos
 61. kun. STANKEVIČIUS Vincentas Rokiškis
 62. kun. SUDENTAS Sigitas Alanta, Skiemonys
 63. g. kan. jubil. SVIRSKIS Povilas Utenos Dievo Apvaizdos parapija
 64. kun. ŠAKINIS Mindaugas Anykščiai
 65. kun. lic. ŠIMUKĖNAS Virginijus Čedasai, Suvainiškis, Žiobiškis
 66. g. kan. jubil. ŠLAPELIS Bronius Tauragnai
 67. kun. lic. ŠUKYS Andrius Kamajai, Duokiškis, Salos
 68. ats. kpt. kun. TAMOŠIŪNAS Jonas Saločiai, Smilgiai, Kyburiai
 69. g. kan. jubil. TAMULIONIS Pranas Benediktas Paįstrys, Spirakiai
 70. kun. TAMULIONIS Stasys Leliūnai, Pakalniai, Burbiškis
 71. kun. TAUČKĖLA Virginijus Andrioniškis, Inkūnai, Viešintos
 72. kun. mgr. Žilvinas TREINYS Utenos Dievo Apvaizdos parapija
 73. kun. TROICKIS Eugenijus Panevėžio katedra
 74. kun. mgr. TUBELIS Egidijus Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 75. kun. jubil. UŽDAVINYS Sigitas Skiemonys
 76. kun. VIJEIKIS Egidijus Salakas, Švedriškė, Daunoriai
 77. kun. VISOCKIS Rimantas Miežiškiai, Velykiai, Velžys
 78. kun. mgr. VOGULIS Audrius Truskava, Ančiškis
 79. kun. dr. ZDANYS Romualdas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Oficiolas, Ekonomas
 80. kun. ZULONAS Antanas Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
 81. kun. ŽELVYS Ernestas Biržai
 82. Kunigai už vyskupijos ribų

 83. kun. Vladas JACKŪNAS gyvena Pilnų namų bendruomenėje
  1955 03 13 * 1985 06 02 * 2015 05
  Parko g. 3, Panaros k., Merkinės sen., 65320 Varėnos r.
 84. kun. mgr. KODIS Vitalijus Studijuoja Romoje
  1982 03 22 * 2011 05 15 * 2014 06 25
  El. paštas: v.kodis@inbox.lt
 85. mons. dr. MAKRICKAS Rolandas Dirba Apaštalinėje Nunciatūroje Gabon 1972 01 31 * 1996 07 20 * 2017
  Boulevard Monseigneur Bessieux, 1324 Libreville, B.P. 20330 GABON, tel. (+241) 01.74.45.41
 86. kun. Paulius MALIŠKA Dirba Kanadoje
  1959 05 16 1988 05 29 2009 09 01
  St. Casimir Lithuanian Church, 3426 rue Parthenais, Montreal PQ H2K 3T7, tel. (+) 514 521 9930
 87. kan. bažn. ir civ., italų teisės dr., teol. lic. PUKENIS Robertas Dievo tarno kun. A. Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius (reziduoja Kauno arkivyskupijoje)
  1955 07 23 * 1979 05 27 * 2008 08 07
  K. Baršausko g. 70–17, 44174 Kaunas, tel. (37) 35 25 23, mob. tel. (640) 24 480, el. paštas: rev.pukenis@takas.lt
 88. prel. jubil. STAŠKEVIČIUS Jonas Dirba Kanadoje
  1936 11 26 * 1962 12 22 * 1997 03 07
  Lithunian Martyrs' Parish, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2, tel. (+1) 905 277 4320
 89. kun. STAŠKEVIČIUS Vytautas Dirba Kanadoje
  1945 11 28 * 2001 06 17 *
  Lithunian Martyrs' Parish, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2, tel. (+1) 905 277 4320
 90. kun. dr. VEILENTAS Virginijus Dirba Kariuomenės Ordinariate
  1961 03 01 * 1985 04 14 * 2005 04 07
  mob. tel. (687) 00 874, el. paštas: veilentas@hotmail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 91. Atskiroms bažnyčioms nepriskirti kunigai

  a.a.kun. jubil. SABALIAUSKAS Pranas OPS

 92. mons. jubil. ANTANAVIČIUS Juozapas Gyvena Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose; 1931 04 18 * 1954 09 12; mob. tel. (696) 42 747
 93. kan. jubil. MASYS Vytautas Gyvena Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose; 1931 03 24 * 1954 09 12 * nuo 2013 išleistas gydytis
 94. kun. lic. STYRA Eugenijus Vyskupo generalvikaras
 95. Katedros a. 7-5, 35240 Panevėžys, mob. tel. (652) 85 510